23. 1. 2015.

Biblijski enigmatizmi (3): Jevrejski patrijarsi i matrijarsi

U Bibliji ima više imena nego u kineskom telefonskom imeniku, ali je broj ličnosti koje su značajne u mitološkom i religijskom smislu vrlo ograničen. Dobro je za enigmate, ali i za one kojima enigmatika služi za edukaciju, to što su imena mnogih važnih biblijskih ličnosti kao stvorena za ukrštanje, a i što ne postoje bolji ili bar savremeniji opisi za neke učestale četvoroslovne, petoslovne i druge pojmove iz Starog i Novog zaveta. U jednom od prethodnih postova je uzgredno spemenut enigmatski, a i biblijski popularan Isav, a pošto je njegova familija jedna od najslavnijih, valja posvetiti malo pažnje i ostalim članovima - i to redom, kako bi oni kojima su ta imena dobro poznata mogli da ih sistematizuju (i eventualno upotrebe u nekom kvizu, jer od silnog enigmatskog znanja nema druge vajde).

Sara i Avram
U jevrejskoj tradiciji, ocem naroda se smatra starozavetni patrijarh AVRAM  ili ABRAM (u islamu IBRAHIM), Nojev potomak, odnosno deveto koleno njegovog tamnoputog sina Sema. Uz Avrama, najbitnija ličnost u lozi je EVER (po Daničiću; u daljem tekstu svako prvonavedeno ime je iz njegovog prevoda) ili EBER ili HEBER, Semov čukununuk, po kome su HEBREJI dobili ime. U stvari, pojmovi Jevreji i Hebreji se najčešće izjednačavaju (Daničić koristi isključivo ovaj prvi), i nismo u obavezi da ih razlikujemo, ali u enigmatske svrhe nije zgoreg primiti k znanju da se Hebreji drugačije zovu  EBERITI ili HEBERITI.  Elem, Avramov otac se zvao TARA ili TERAH, i imao je još dva sina: jedan je NAHOR, a drugi ARAN ili HARAN.

Avram je rođen u gradu UR, u HALDEJI ili KALDEJI (u Mesopotamiji), ali se sa ocem i ostatkom porodice kao odrastao čovek naselio u Hananu. Ime njegove žene je SARA ili SARAJA, no prvog sina je dobio sa njenom robinjom iz Misira, po imenu AGARA ili HAGARA. Naime, pošto Sara nije mogla da zatrudni, podmetnula je mužu svoju sluškinju, i posle niza peripetija, u Avramovom domu je zakmečao mali ISMAILO, ISMAEL ili IŠMAEL, praotac ISMAILJACA, ISMAELITA ili ISMAELIĆANA (Arapa). Kad je Avram imao 99, a Sara ravno 90 godina, Bog se smilovao na njih i obećao im naslednika, ali je za uzvrat između ostalog tražio da promene imena: Avram je postao AVRAAM, a SARA SAARA (Daničić u nastavku koristi stare varijante, dok u latiničnim prevodima Abram postaje ABRAHAM, a Saraja Sara). Tako se rodio ISAK ili IZAK, drugi veliki starozavetni patrijarh.

Isak i Rebeka
Pobožni otac je zamalo preklao Isaka kako bi izrazio odanost Bogu, a Sara je, uz blagoslov tog istog Boga, proterala Agaru i Ismaila da bi njen sin bio jedini Avramov naslednik. Avram je, inače, posle Sarine smrti dobio još šest sinova, koje mu je rodila inoča HETURA ili KETURA, i koje je listom udaljio iz rodnog doma, poslavši ih na istok. Njihova imena su: ZOMRAN ili ZIMRAN (moguće da je O u Daničićevoj varijanti posledica omaške, jer nije saobraženo originalu), JOKSAN ili JOKŠAN, MADAN ili MEDAN, MADIJAM, MADIJAN ili MIDJAN, JESVOK, JIŠBAH ili JIŠBAK i ŠUAH (u prevodu Daničića i Karadžića se nedosledno koriste oblici Soijen, Suj i Suja). Svi oni su, naravno, rodonačelnici nekih etničkih grupa, a u Bibliji je posebno popularno Madijamovo pleme MADIJANI, MADIJANCI ili MIDIJANI ili MIDJANCI.

Elem, kada je Isak stasao, otac mu je iz svog zavičaja doveo ženu, dalju rođaku čije je ime REVEKA ili REBEKA. Njihov dom je bio u pustinji NEGEV ili NEGEB (Daničić koristi samo prevod "jug"), u mestu VIRSAVEJA, BEER-ŠEBA ili BER-ŠEVA, a na potomke su dugo čekali, jer se ispostavilo da je Reveka nerotkinja. Isak je imao 60 godina kad je molitvama izlečio suprugu od steriliteta, i na svet su došli blizanci složni kao Kain i Avelj: ISAV ili EZAV i JAKOV. Prvi je bio očev miljenik, a drugi mamina maza, pa iako je po pravu prvorodstva ležerni Isav bio viđen za naslednika loze božjeg naroda, na kraju je lukavom i ne mnogo poštenom Jakovu pripala čast da postane treći veliki starozavetni patrijarh.

Isav je imao tri žene i pet sinova: ADA mu je rodila prvenca po imenu ELIFAS ili ELIFAZ, VASEMATA, BASEMATA ili BASMAT je majka RAGUILA ili REUELA, a OLIVEMA ili OHOLIBAMA mu je podarila preostala tri, čija su imena: JEUS ili JEUŠ, JEGLOM, JALAM ili JAELAM i KOREJ ili KORAH. Sa njima se povukao iz Hanana, "daleko od brata svoga", i živeo na planini SIR ili SEIR. Drugo ime Isava je EDOM, a još prenatalno je određen za oca naroda koji će se do propasti boriti sa žilavom bratovljevim nacijom. Pripadnici tog biblijskog naroda sa tla današnjeg Jordana su slavni EDOMCI ili EDOMITI, a pošto se za kraljevstvo Edom (osnovano na jugu Judeje nakon viševekovne borbe sa Izrailjcima) koristi grčki naziv IDUMEJA, sinonim za Edomce je IDUMEJCI. Uzgred, čuveni jevrejski kralj IROD ili HEROD VELIKI je bio Idumejac, a kraljevstvo je prestalo da postoji u I veku nove ere, kada su Rimljani razorili Jerusalim.

Esav i Jakov
Budući da je Jakov najznačajnija ličnost u jevrejskoj tradiciji, o njegovim ženama i naslednicima - rodonačelnicima 12 izraelskih plemena, će biti reči u zasebnom postu. Ovde još treba dodati da se u gradu Hebron (u Palestini) nalazi sveto mesto judaista, hrišćana i muslimana, poznato kao Pećina Patrijarha ili PEĆINA MAKPELA (u Makpeli), u kojoj su navodno sahranjena sva tri patrijarha i njihove supruge (matrijarsi): Avram i Sara, Isak i Rebeka, i Jakov i Lija.

Нема коментара: