7. 10. 2014.

R_R - (1)

Jedan od najfrekventnijih latinizama u ukrštenim rečima je RARITET. Svi znamo šta ta reč znači, verujemo da ne smeta ni rešavačima, pa se i ne trudimo da je izbegnemo. Istina, izbor je vrlo skroman, i zato neretko automatski asociramo retkost sa grupom RAR. Može se sresti i pridev RARA, ekstrahovan iz sintagme RARA AVIS (retka ptica), a kod starijih autora je bila uobičajena i promena po broju i licima, pa su se u našoj enigmatici ustalili izmišljeni oblici RAR, RARI, pa čak i RARE.

Aleksander Rar
Postoji nekoliko skraćenica kojima se može opisati troslov RAR, a ako imamo dovoljno prostora, najbezbolnija je: regionalna agencija za razvoj. Korisnicima računara je poznat i fajl-format za kompresiju i arhiviranje koji se upravo tako zove, a postoji i nemačko prezime Rahr koje se, naravno, transkribuje bez h. Tako se, na primer, jedan nemačko-ruski publicista, politikolog i biograf Gorbačova i Putina zove ALEKSANDER RAR (izv. Alexander Rahr)

Ra-ra suknja
Četvoroslov RARA se može opisati kao ne baš zanemarljiv geografski pojam: to je najveće i najdublje jezero u Nepalu. Ko voli egzotičnije stvari, pojam može opisati i kao: "ulična muzika na Haitima". U Italiji se uzgaja i crveno vinsko grožđe UVA RARA, koje se neformalno zove samo RARA, a interesantno je da se suknjica sa volanima koju nose čirlidersice zove RA-RA (izv. rah-rah). Ako smo protiv kojekakvih mesta u Iranu, Čileu ili Bangladešu (a trebalo bi da jesmo), valja izbeći reči RARE i RARU, dok je RARI uslovno upotrebljiv pojam kao deo sintagme TAKI RARI (naziv pesme Ime Sumak). RARO je kraći naziv najvećeg Kukovog ostrva RAROTONGA (u Polineziji), a lik iz klavirskih dela Roberta Šumana se zove MAJSTOR RARO (izv. Meister Raro). Pretpostavlja se da je to neobična skraćenica od završetka imena njegove supruge i početka njegovog imena (Klara + Robert).

Petru Rareš
Od petoslova koji počinju grupom RAR, najpoznatiji je RAROG - vrsta morskog raka bez štipaljki. Ipak, to nije jedino moguće rešenje: prilično značajan moldavski vladar iz XV veka se zvao PETRU RAREŠ (izv. Petru Rareș), a u grčkoj mitologiji se krije RAROS ili RAR (izv. Ρᾶρος), Kranajev sin i Triptolemov otac, poznat kao eponim prvog mitskog zasejanog polja u staroj Grčkoj koje se zove RARSKA RAVNICA i nalazi(lo) se pored Eleusine. Uz to, RAROŠ je mađarski naziv za mesto Miletićevo kod Plandišta (izv. Rárós).

1 коментар:

Mandrak је рекао...

Mistikus dodaje:

RARITAN - grad i reka u Nju Džerziju (SAD);

RARON - mesto u Švajcarskoj (Rilkeov grob!).

Kaže i da se u Politici mozaik i Enigmi pojavljivala reč RARATIN, sa opisom: vrsta tkanine, ali je tu po svoj prilici reč o nečijoj izmišljotini ili gluvim telefonima.

Inače, postoji još xy upotrebljivih reči sa početnim RAR koje nisu spomenute u tekstu. Neke od njih su:

RAREBUS - vrsta rebusa;

RARAMURI - meksičko indijansko pleme, Taraumara, Tarahumara.