29. 4. 2015.

E, moj Ilajdža

Ivander Holifild
Nedavno mi se spontano upalila lampica dok sam opisivao uobičajeni enigmatski pojam IVANDER: malo je verovatno da se ime čuvenog američkog boksera Holifilda (eng. Evander Holyfield, rođ. 1962) izgovara sa akcentom na prvom slogu, što će reći da je početno E verovatno nenaglašeno, a ako jeste - onda i ispravna transkripcija glasi Evander (jer se nenaglašeno E prepisuje). I zaista: u rečniku Tvrtka Prćića piše: /evander/ Evander BOLJE NEGO Ivander. Nametnulo se pitanje: šta činiti?

Konsultovao sam i srpsku Vikipediju, tek da vidim za koju se varijantu tamo navija, ali Holifild još uvek nema stranicu - iako se u arhivi može pronaći kilometarska diskusija o tom nesrećnom E. U toj diskusiji je najglasniji bio neko čiji je osnovni argument: "tako ćitab kaže", a javljali su se i neki umereniji vikipedijanci, zalažući se za poštovanje fonetike i prakse. Taj spor odlično ilustruje naše svakodnevne transkripcione dileme, jer i među enigmatama postoje oni koji smatraju da pravopisni oblici uvek imaju prednost, kao i oni drugi, koji uvažavaju nepravopisne, ali rasprostranjene i ukorenjene varijante.

Može se raspravljati o tome kolika je edukativna moć enigmatike, i da li ukrštene reči uopšte treba da edukuju rešavače, a rasprava postaje žestoka kada su na tapetu nepravopisno transkribovana imena ekstremno popularnih ličnosti, koja su pre mnogo godina postala deo naše opšte kulture. U ranijim postovima je bilo reči o takvim osobama, ali i dalje ne znamo da li je korigovanje baš uvek opravdano, niti koji je stepen ukorenjenosti dovoljan za zadržavanje pogrešnih oblika. Ako gledamo napred, razumnije je napustiti neispravne transkripcije u korist novih generacija, ali ako se zadržimo na enigmatskoj ciljnoj grupi, čini se da bi insistiranje na sasvim tačnim varijantama bilo preterano ili čak štetno (slikovito: ako je jedna baba ostarela slušajući Elvisa Prislija, neće još baš biti jasno zašto je naprasno u ukrštenim rečima postao Presli). 

Zbog toga se ja, kao enigmata, u većini slučajeva opredeljujem za kulturno-istorijsku praksu. Mnoge ličnosti su ostale "zarobljene" u XX veku, a u vreme popularnosti su na našim prostorima bile poznate pod neispravno transkribovanim imenima i(li) prezimenima. Istina, bilo bi poželjno očistiti enigmatiku od nekih krupnih grešaka, makar bile paleolitske, kao što je neosnovano prevođenje (Isidora/Izadora Dankan), slučajno prekrštavanje (Vivijan/Vivijen Li) ili transliteracija koja je veoma udaljena od transkripcije (Eli/Ilaj Volak), ali o tome sam već mnogo puta govorio.

Elem, u Holifildovom slučaju ipak biram I. Prvo, zato što je reč o ličnosti koja je kod nas već više od 20 godina poznata kao Ivander (dakle, čovek se proslavio u XX veku). Drugo (još važnije): ta sedmoslovna reč je vrlo prisutna u našoj enigmatici, što znači da su rešavači odavno usvojili nepravopisnu varijantu. I treće: radi se o sukobu između fonetske i pravopisne transkripcije, jer to početno slovo i u originalu više zvuči kao I nego kao E, pa pošto je poznato da narod generalno preferira fonetiku - malo kome bi bilo jasno zašto je Ivander iznenada postao Evander.

Elajdža Vud
Međutim, to isto početno slovo se sreće i u imenu jednog mladog i vrlo aktuelnog holivudskog glumca, koji se zove Elijah Wood (rođ. 1981). U našim medijima se često spominje kao ILAJDŽA, jer u američkom izgovoru njegovo ime otprilike zvuči tako (ili Ilajža), ali  pošto imena savremenika valja preneti onako kako treba, a ne otprilike, slavni Frodo Bagins se zove ELAJDŽA (nema smisla zadržati pogrešnu varijantu, jer je on sveža zvezda). 

Postoji i obrnuta pojava: kada se početno E iz engleskog prenosi kao I, iako bi se svaki laik mogao zakleti da je E bolje rešenje. Na primer, engleska glumica Edith Evans (1888 - 1976) je kod nas u svoje vreme bila poznata kao EDIT Evans, iako se njeno ime prenosi isključivo kao IDIT! Takođe, u našim ukrštenicama se može sresti i transliteracija EGAN, sa opisima "američki glumac, Vil" (Žugić mu je nadenuo ime Vili, ali ionako je reč o nebitnom filmskom posleniku) ili "američki glumac, Ričard" (eng. Richard Egan, 1921 - 1987). Po Prćiću, najispravnija transkripcija je IGAN, može da prođe i Igen, ali nikako Egan. Najčuveniji američki filmski kritičar svih vremena nije Ebert već IBERT (eng. Roger Ebert, 1942 - 2013), a engleska dečja književnica Enid Blyton (1897 - 1968) se zapravo zove INID Blajton.

27. 4. 2015.

Jotovanje Jermena

Levon Aronjan
U jučerašnjoj "Alo razbibrizi" se pojavilo jedno diskutabilno jermensko prezime, i to u klasičnoj ukrštenici čiji je autor Mladen Marković. Taj Marković, kao što je poznato, nije lingvista, ali se iz hobija bavi transkripcijom, te lične transkripcione dileme razigrano rešava uz pomoć relevantne literature. Međutim, neki dobronameran (i nepotpisan) kolega mu je skrenuo pažnju da prezime šahiste Levona treba preneti bez jotovanja, dakle ne ARONJAN, već ARON + JAN, pozivajući se na raspis izvesnog Nikolića, urednika nekog enigmatskog časopisa, koji je pre x godina saradnicima otvorio oči tvrdnjom da u jermenskim prezimenima ne dolazi do stapanja D, L i N sa J.

Poznato je da poslednjih godina urednički posao obavljaju osobe kritičnog obrazovanja (kod nas, a možda i u drugim demokratskim zemljama), jer je valjda u eri borbe protiv diskriminacije po različitim osnovama, i polupismenima omogućeno da donose pravopisne odluke. Tako su enigmati došli u situaciju da ih opismenjuju i jezički savetuju kojekakvi popovi, portiri i njima slični akademici, pa pošto se u ovim našim antidiskriminacionim, demokratskim okolnostima nametnuti autoriteti prihvataju zdravo za gotovo, sasvim je razumljivo zašto je neko bez provere usvojio sugestiju  nestručnog lica u ulozi urednika, i prepoznao grešku u ukrštenici spomenutog Markovića.

Većina ljudi zna da se jermenska prezimena obično završavaju sufiksom JAN. No, transkripcione nedoumice proističu iz činjenice da jermenski jezik ima vrlo specifičnu grafiju (u koju se malo ko sa naših prostora razume), te jermenska imena i prezimena već decenijama uvozimo iz drugih jezika. Najpre je to bio ruski, u vreme kada je Jermenija bila članica SSSR - a, a poslednjih godina se oslanjamo na poengležene varijante, odnosno transkribujemo već transkribovane oblike. Tu, zapravo, nema velikih problema, ali se u našim sredstvima javnog informisanja, a samim tim i u ukrštenim rečima, često viđa slogovno I koje uopšte ne postoji u originalu, tj. originalima.

Aram Hačaturjan
Najpopularniji Jermen u našoj enigmatici je kompozitor Aram HAČATURJAN (1903 - 1978), a u stopu ga prati pesnik Akop AKOPJAN (1866 - 1937). Njihova su prezimena svojevremeno preuzeta iz ruskog, a Hačaturjan i dan-danas sporadično dobija ono I od manje upućenih, te se spominje i kao Hačaturijan (ta pojava nije primećena kod Akopjana, a ni kod nekih drugih, poput Petrosjana). Treba znati da to nije baš sasvim neosnovano, jer postoje i prezimena jermenskog porekla koja su na našim prostorima poznata isključivo u proširenom vidu, te se kompozitor Vartkes (1933 - 1993), rođeni Beograđanin, prezivao BARONIJAN. Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica citira lingvistu Bogdana Terzića: "Не треба писати -ијан, осим код наших грађана јерменског порекла где је такво писање ушло у обичај, нпр. Вартабедијан, Баронијан (изворно: Вартабедјан, Бароњан)."

Babken Simonjan
Za nas je naročito značajna sledeća Terzićeva napomena: "Ispred ruskih sufiksa -jan, -janc i -'jan, -'janc izgovara se mek suglasnik, što u jermenskom nije slučaj sem kod lj i nj, pa se onda pod uticajem ruskog pisanja i izgovora ta ruska mekoća u latiničke transkripcione sisteme pogrešno prenosi pomoću grafeme i." Dakle, I se nikada ne koristi (mada, pitanje je kako treba tretirati američka prezimena jermenskog porekla, poput Kardashian i Sarkisian; prvo nosi starleta svima znana kao Kim KARDAŠIJAN, a drugo slavna Šer, odnosno Šerilin SARKISIJAN), a jotovanje se sprovodi u 66 % slučajeva (dakle, jedino d + j nije đ). Da nije tako, ni jermensko-srpski književnik Babken SIMONJAN, profesor srpskog jezika na univerzitetu u Jerevanu i član UKS - a zasigurno ne bi dozvolio da mu se prezime u našoj ćiriličnoj literaturi koristi u oskrnavljenoj varijanti Симоњан (uzgred, ni ime mu nije u skladu sa našim pravopisnim obrascem, jer ako P13 preporučuje jednačenje po zvučnosti u slučaju Бубка, onda i Simonjana treba zvati Bapken; međutim, ako sam nosilac imena insistrira na tom B, kao što je ovde slučaj, Pravopis je nemoćan). 

Enja
Još nešto: Marković je u tom radu sporno Levonovo prezime ukrstio sa jednako spornim imenom irske pevačice koja se predstavlja kao Enya, te se to grešno jotovano N i uspravno, i vodoravno po želji može čitati na isti način - kao dvoglas. Istina, u slučaju poznate Irkinje spor objektivno postoji, jer bismo poštujući Pravopis na ćirilici pisali ЕНЈА (ne Enija!), s obzirom na to da njeno ime prenosimo iz engleskog. No, zarad opšteg enigmatskog dobra, možemo ga preneti i iz irskog (ne postoje stroga pravila transkripcije sa tog jezika, što će reći da ni jotovanje nije zabranjeno!). Originalna grafija angliciziranog imena Enya je Eithne, a irski izgovor je gotovo identičan engleskom (ɛnʲə), pa budući da nigde ne piše da se N i J u načelu ne svode na Њ, tj. pošto je transkripcija iz irskog mahom fonetska, ЕЊА je sasvim prihvatljiva varijanta.

25. 4. 2015.

Jedna Kristine

O tome koliko je naš transkripcioni sistem nesavršen najbolje govore višedecenijske ili čak viševekovne dileme koje lingvisti ne prepoznaju, i ne pada im na pamet da ih jednom zauvek otklone. Na primer, u Pravopisu, u odeljku o transkripciji nemačkih imena, umesto rešenja problema koji se tiče prenošenja početnog predvokalskog S, autor nudi sledeće: "Mi ne možemo predložiti odgovor na to pitanje." A, izvinite, ko može? Možda bi trebalo da se obratimo udruženju geografa? Nemačkoj ambasadi? Premijeru? U nastavku čitalac najpre biva obavešten o onome što već zna: "Početno predvokalsko s češće prenosimo kao S nego kao Z: Salcburg, Sarbriken, Sar, Semering, Simens, Singer", a onda dobija konačnu potvrdu da traži odgovor na pogrešnom mestu: "Te usvojene oblike svakako treba poštovati, ma kako se formulisala norma, a pitanje je treba li je formulisati suprotno stvorenom običaju."

Transkripcija, kao što znamo, u načelu služi našem čoveku da sazna kako se neki stranac (ili nešto tuđe) zove, pa da onda to saznanje izrazi slovima svoje azbuke (mada, možda ste primetili da neka naša ultramoderna TV lica imena belosvetskih persona izgovaraju u originalu, valjda pokušavajući da zvuče pametno). Nesloveni najčešće umeju da napišu slavno strano ime, ali ne znaju da ga pročitaju ni približno tačno, a mi, zahvaljujući rupama u Pravopisu, često dolazimo u situaciju da ne znamo ni da napišemo, ni da pročitamo, ni da transkribujemo - iako smo iz ovog ili onog razloga prinuđeni da koristimo te pojmove.

Ovde želim da skrenem pažnju na nemačka ženska imena koja se završavaju slovom E, budući da pravilo ili bar uputstvo za prenošenje nikada nije formulisano (ne spominje se ni u Klajnovom Rečniku jezičkih nedoumica). Mnoge Nemice koje se tako zovu su odavno stekle slavu na našim prostorima, neke od njih su evergrin zvezde srpske enigmatike, a i dalje nemamo pojma da li ih zovemo kako treba. Zapravo, ako se ne zna kako treba (a ne zna se), onda se ne može znati ni kako ne treba, pa zato odmah valja primetiti da smo u pravu kako god transkribovali, na primer, Christine Errath (rođ. 1958).

Kristine Erat
Čuvena nemačka klizačica nosi prezime koje zahvaljujući našem transkripcionom sistemu predstavlja jedan od najfrekventnijih četvoroslova u srpskim ukrštenicama: ERAT. No, kako se ona zove? Iz navedenih podataka se može zaključiti da jednoznačan odgovor ne postoji, i to je sasvim ispravan zaključak, ali možemo da razmotrimo mogućnosti za transkripciju nemačkih imena tog tipa (dakle: ženskih, višesložnih, sa završnim E). Postoje tri opcije: zadržavanje završnog vokala, ignorisanje i adaptacija. Treba znati da Nemci to slovo ne izgovaraju kao (naše) E, već muklo i kratko (nalik onom glasu koji proizvode učenici prilikom odgovaranja, ili loši govornici u pauzama između reči, ili svako od nas kada glasno pokušava nečega da se seti), što će reći da KRISTIN ipak zvuči bliže originalu od varijante KRISTINE.

Međutim, na nemačkom govornom području se može sresti i Christin, a to znači da bismo ignorisanjem završnog vokala prekrstili klizačicu Erat (otprilike, kao kad bi neki stranac izjednačio naša imena Mateja i Matej). I adaptacija bi nas odvela u isti greh, jer je Christina treći legitimni oblik istog imena kod Germana, te je KRISTINA, recimo, adekvatna transkripcija imena austrijske pevačice Štirmer (Christina Stürmer, rođ. 1982). I tako se vraćamo na prvu opciju: izgleda da je KRISTINE ipak najprihvatljivija transkripcija imena Christine.

Marlen Ditrih
Šta ćemo sa drugim sličnim imenima? Eto, nemačka atletičarka, skakačica uvis Ariane Friedrich (rođ. 1984)  je kod nas poznata kao ARIJANA Fridrih, nemačka glumica koja uspešno gradi holivudsku karijeru Diane Kruger (rođ. 1976) se kod nas zove DIJANA Kriger (iako je u Americi DAJAN), austrijska teniserka Sybille Bammer (rođ. 1980) je u našim medijima SIBILA Bamer... Prva dvostruka oskarovka Luise Rainer (1910 - 2014), koja je prošle godine spomenuta na blogu kao najstarija živa glumica na svetu (a, kao što vidite, više nije) kod nas se poslovično spominje kao LUIZA ili LUIZ (prema američkom izgovoru), ali nikada kao LUIZE Rajner. Treba li da uprem prstom i u slavnu Marlene Dietrich (1901 - 1992), čije je ime pre rata adaptirano u MARLENA, a kasnije poengleženo  - iako se ona sve vreme zvala MARLENE Ditrih?!

Ukratko, izgleda da višesložna ženska imena sa završnim E teško ulaze u naš jezik, pa spontano biramo adaptaciju i ignorisanje kao transkripcione principe, i zato nije čudno što ni neke vrlo sveže osobe u našoj štampi bivaju prekrštene: nemačka teniserka Sabine Lisicki (rođ. 1989) se često spominje kao SABINA Lisicki. No, ako se za savet obratite našoj Vikipediji, naići ćete na vrlo neobičan podatak: ime joj je transkribovano kao ZABINE (a prezime kao Liziki, prema nemačkom izgovoru, mada je ona poljskog porekla i deda joj se prezivao Lisicki). Jeste, kao što smo videli u prvom pasusu, naš Pravopis je ostavio dovoljno prostora sluhistima, ali ako Sigmund nije Zigmund, ako Sarah nije Zara i ako Sybille nije Zibile - zašto bismo se suprotstavljali tradiciji i praksi?! Istina, to ne bi bio ni prvi, ni jedini primer, ali po mom laičkom mišljenju imitiranje originalnog izgovora ovde vodi deformaciji, jer Sabine više liči na ime od Zabine (to zvuči kao nekakav crnogorski toponim).

Sestre Kesler (Alis & Elen)
Na kraju, valja reći da nam transkripcija kratkih tj. dvosložnih nemačkih ženskih imena sa završnim E bolje ide od ruke: glumica Elke Sommer (rođ. 1940) je oduvek i zauvek ELKE Zomer, a bivša teniserka Anke Huber (rođ. 1974) nije postala Anka, već veselo skakuće iz ukrštenice u ukrštenicu pod izvornim imenom ANKE Huber. I još nešto: postoje nemačka ženska imena kod kojih je završno E prisutno samo u grafiji: na primer, nekada popularna pevačica Alice Kessler (rođ. 1936) nije Alise već ALIS Kesler, a pobednica Pesme Evrovizije '82 Nicole (rođ. 1964) se i u svojoj domovini zove NIKOL.

23. 4. 2015.

Krstio ih neko škrt (Ž - K)

Žo Dasen
Jedan francuski književnik i akademik je nosio vrlo zgodno prezime: Antoan ŽE (fr. Antoine Jay, 1770 - 1854), a poznat je kao protivnik romantizma u francuskoj književnosti (dela: "Konverzija romantike" i "Pohvala Montenju"). ŽI takođe može biti francusko porodično ime, ali se niko iz te loze nije bogzna koliko proslavio. Najpoznatiji je hemičar i statističar Pjer ŽI (fr. Pierre Gy, rođ. 1924). Dvoslov ŽO već decenijama opisujemo kao "ime francuskog šansonjera Dasena" (fr. Joe Dassin, 1938 - 1980), mada je diskutabilno da li je on bio francuski ili američki pevač (rođeni je Amerikanac, poreklom Jevrejin, pevao je na 6 jezika, a najveću slavu je postigao na francuskom govornom području). U novije vreme spominjemo i popularnog brazilskog fudbalera koji se predstavlja kao Žo (port. , rođ. 1987), a francuski teniser Conga nosi nedeljivo ime Žo-Vilfrid (fr. Jo-Wilfried Tsonga, rođ. 1985). Ako tražimo nekoga sa prezimenom ŽU, izgleda da je najslavniji  francuski kriptograf Antoan Žu (fr. Antoine Joux, rođ. 1967).

Ze Kastro
ZE je na portugalskom govornom području uobičajeni nadimak za Žozea, te postoji nekoliko poznatih ličnosti koje se odazivaju na taj dvoslov. Međutim, pitanje je da li u pojedinim slučajevima Ze treba tretirati kao samostalno ime ili kao deo imena (npr. bivši brazilski fudbaler Ze Elijas se zapravo zove José Elias Moedim Júnior). Portugalski fudbaler Ze Kastro (port. Zé Castro, rođ. 1983) nam može pomoći da izbegnemo dilemu, jer je Kastro zacelo njegovo prezime. Ime kineske teniserke Jen naši sportski novinari prenose iz engleskog kao Zi (Yan Zi, rođ. 1984; nije zgoreg spomenuti da se kod Kineza najpre piše prezime, te bi pri transkripciji valjalo adaptirati i redosled). U fonetskom smislu bi adekvatniji bio (dvo)glas koji ne postoji u našem jeziku (dz, kod Makedonaca s), a po pravopisnoj normi Z se iz kineskog prenosi kao C, pa stoga ispravna transkripcija glasi CI. Zi je deo pseudonima poznatog američkog hip hop muzičara (eng. Jay-Z, rođ. 1969), i premda se često transkribuje bez crtice, Džej-Zi u principu ne bi trebalo deliti. ZO je nadimak bivšeg američkog NBA košarkaša Alonza Morninga (eng. Alonzo Mourning Zo, rođ. 1970), a ZU je deo umetničkog imena sarajevske pop pevačice Zuzi Zu, koji se može koristiti i nezavisno (inače, zove se Zumreta Midžić i ne broji godine).

Iv Sen-Loran
IV je dobro poznato francusko muško ime (Yves), najčešći opis je "ime šansonjera i glumca Montana" (fr. Yves Montand, 1921 - 1992), a nisu nezapaženi ni modni kreator Sen-Loran (fr. Yves Saint-Laurent, 1936 - 2008), režiser Boase (fr. Yves Boisset, rođ. 1939), švajcarski teniser Alegro, Federerov partner u dublu (fr. Yves Allegro, rođ 1978) itd. Iv je takođe žensko ime na engleskom govornom području (Eve), mada se često prevodi kao Eva. Najpoznatije vlasnice su američka glumica Iv Arden (eng. Eve Arden, 1908 - 1990), američka glumica i slikarka Iv Plamb (eng. Eve Plumb, rođ. 1958), velška glumica Iv Majls (eng. Eve Myles, rođ. 1978), a njihova dobro znana koleginica iz Engleske se tako preziva: Alis Iv (eng. Alice Eve, rođ. 1982). Predstavnik Luksemburga na Pesmi Evrovizije 1964. godine i osvajač 4. mesta bio je francuski pevač IG Ofre (fr. Hugues Aufray, rođ. 1929). IL se može opisati kao ime mitskog osnivača i eponima Troje (Iliona, Ilijuma ili Ilija), a kao sugestiju valja navesti transliteraciju grčkog originala Ilos (Ἶλος). Aktuelni svetski rekorder u streličarstvu je Južnokorejac Dong-Hjun IM (prema eng. Im Dong-Hyun, rođ. 1986), a IO nas opet vodi u helensku mitologiju, jer je to originalno ime Zevsove ljubavnice koja se pretvarala u kravu da bi zavarala trag Heri. Jupiterov satelit je nazvan po njoj, a adaptirana varijanta njenog imena glasi Ija. Od ostalih dvoslova sa početnim I se izdvaja još samo prezime IP, čiji je vlasnik jedan od najčuvenijih kineskih majstora borilačkih veština Man Ip (prema eng. Ip Man, 1893 - 1972; takođe: Yip, trans. Jip).

Đenljen Ji
Kineska plivačica, olimpijska šampionka na 200 i 400 metara mešovitim stilom, koja je dospela u žižu svetske javnosti zbog glasina da se dopinguje, zove se Šiven JE (prema eng. Ye Shiwen, rođ. 1996). Jedan od retkih Kineza viših od 2 metra je poznati NBA košarkaš Đenljen JI (prema eng. Yi Jianlian, rođ. 1984), a isto prezime je nosio i slikar iz dinastije Song, poznat po realističnim prikazima gibona, Juenđi Ji (prema eng. Yi Yuanji, 1000 - 1064). Norveški pisac, čiji su bestseleri "Lovci na glave", "Solomonovo blago", "Oklopno srce" popularni i na našim prostorima, zove se JU Nesbe (norv. Jo Nesbø, rođ. 1960). Prema pravilima transkripcije iz norveškog jezika njegovo ime bi trebalo preneti kao Jo (jer je i njegovo mesto rođenja Oslo, a ne Uslu), međutim već se proslavio pod fonetskom varijantom, a da li je reč o izuzetku, o slobodi ili neznanju naših prevodilaca, sada nije ni važno. Dakle, Nesbe može da ostane Ju, ali ganski fudbalski reprezentativac koji već 6 godina živi u Srbiji i trenutno igra za FK Timok nije Jao, već JO Antvi (eng. Yaw Antwi, rođ. 1989).

Ko Adrijanse
Svojevremeno je u jugoslovenskim ukrštenicama za dvoslov KA korišćen opis "književnik i pozorišni reditelj Mesarić". Tačno, zagrebački dramatičar Kalman Mesarić (1900 - 1983) se često potpisivao krnjim imenom, a njegova poznata dela su "Gospodsko dijete", "Među nama", "Estera" itd. KE nije samo drška na violini i bilijarski štap, već se tako prezivao i vodeći kineski slikar i pesnik iz perioda Mongolske dinastije, Đusi Ke (prema eng. Ke Jiusi, 1290 - 1343). Južnokorejski fudbaler koji trenutno nastupa za engleski FK Svonzi Siti zove se Sang-jong KI (eng. Ki Sung-yueng, rođ. 1989; navedena transkripcija je fonetski oblik iz korejskog jezika), a Ki se može opisati i kao pojam iz mitologije: to je jedno od imena sumerske boginje zemlje, žene velikog boga Enkija. Bivši holandski fudbaler i fudbalski trener Adrijanse je internacionalno poznat kao KO (hol. Co Adriaanse, rođ. 1947), a zapravo se zove Jakobus. Konačno, i KU se može opisati kao prezime ne baš sasvim nepoznate osobe: nemački pesnik jevrejskog porekla, Lesingov prijatelj, ovekovečen u romanu Bertolda Auerbaha "Pesnik i trgovac", zvao se Mozes Efraim Ku (nem. Moses Ephraim Kuh, 1731 - 1790).

22. 4. 2015.

Krstio ih neko škrt (E)

Ev Vilijams
EV - jedan od osnivača i čelnika društvene mreže Tviter (Twitter) i veb-servisa Bloger (Blogger), dakle neko ko je i meni omogućio blogovanje, zove se Evan Vilijams (eng. Evan Williams, rođ. 1872), američki je programer i najčešće se predstavlja kao Ev;

EG - engleski viktorijanski slikar, Ogastas (eng. Augustus Egg, 1816 - 1863). Najvažnije delo: triptih "Prošlost i sadašnjost";

ED - američki glumac Haris (eng. Ed Harris, rođ. 1950). Zove se Edvard Alen, a od početka karijere koristi isključivo mudro izabrani nadimak. Najpoznatiji filmovi: "Apolo 13" i "Trumanov šou".

Johan Ek
EK - sovjetski tj. letonski režiser, Nikolaj (rus. Николай Экк, 1902 - 1976). Rođen je kao Nikolaj Vladimirović Ivakin, a najpoznatiji je po prvom ruskom ton-filmu "Put u život" (1931).
Nekada je u našim ukrštenim rečima uobičajeni opis za ovaj dvoslov bio "Luterov protivnik". JOHAN EK (nem. Johann Eck, 1486 - 1543) je bio nemački sholastičar, čuven po kritici teza svog bivšeg prijatelja Martina Lutera.
Takođe, često  se sreće opis "nemački kompozitor i dirigent, Verner". Ovaj klasicista se zvao Werner Egk (1901 - 1983), ali transkripcija EK nije najadekvatnija (radi se o anagramiranim inicijalima njegove žene Geigerin Elisabeth Karl). Inače, poznat je kao osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1936. (na OI je od 1912. do 1948. postojala disciplina umetnost!) 

El Makferson
EL - ime australijske glumice i bivšeg supermodela Makferson (eng. Elle Mcpherson, rođ 1964). Kod nas se proslavila kao Eli Mekfirson, no intervencija je neophodna (bar) kod imena, jer ga je dobila po čuvenom francuskom modnom časopisu El (fr. Elle)! Tačnije: izabrala je taj nadimak nakon udaje za fotografa ovog lista, jer je savršeno odgovarao njenom imenu ELENOR (eng. Eleanor, u većini slučajeva se transkribuje sa E, a jedan od izuzetaka je Elinor Ruzvelt). Devedesetih je bila najplaćeniji svetski model i jedina je živa Australijanka čiji se lik našao na poštanskoj markici. Svima je poznata kao Telo (The body), no malo ko može da nabroji njene filmske uloge (najveću tj. glavnu je ostvarila u filmu "Južni Kensington").
Uzgred, EL se neretko opisuje i kao "slikar Greko" (šp. El Greco, 1541 - 1614). Slavni renesansni umetnik se zvao Domenikos Teotokopulos, a El Greko je nedeljivi pseudonim (Grk), odnosno el je gramatički član i nema smisla tretirati ga kao ime. 

Teta Em & Doroti
EM - verovali ili ne, i ovaj frekventni dvoslov može biti ime, i to ime vrlo poznate literarne i filmske junakinje! Naime, u knjizi i filmu "Čarobnjak iz Oza" tetka dečje heroine Doroti Gejl se upravo tako zove (eng. Aunt Em)! Istina, nije moguće utvrditi da li je reč o tetki, strini ili ujni, jer Baum nije razjasnio rodbinske odnose: Doroti je siroče, a o njoj se staraju Aunt Em i Uncle Henry (najrazumniji prevod: Teta Em i Čika Henri). Em se, inače, zove Emili Braun (eng. Emily Brown).

En Hejč
EN - nema potrebe trošiti mnogo reči na ovo ime, jer je spisak popularnih vlasnica svima poznat. Autori ukrštenih reči čak mogu da idu ukorak sa vremenom, te da spomenu baš onu En koja je u datom trenutku najpopularnija. Poslednjih godina je to američka glumica EN HATAVEJ (eng. Anne Hathaway, rođ. 1982), a nekada su enigmatske zvezde bile njene koleginice Arčer, Bakster, Benkroft, Blajt, Šeridan, Hejč itd. Već je rečeno da ispravnija transkripcija glasi An, u predratnom periodu se upotrebljavala adaptirana varijanta Ana, a kasnije se ukorenio dvoslov sa početnim E, s tim što se Anna ne prenosi kao Ena. Uzgred, iz naših ukrštenica još uvek nije sasvim proterana jedna tvrdokorna greška: En se opisuje i kao "ime glumice Margaret". Takva glumica nikada nije postojala, a čuvena holivudska diva švedskog porekla, zvezda filmova "Sinsinati Kid" i "Viva Las Vegas" zove se EN-MARGRET (eng. Ann-Margret, rođ. 1941). Dakle, niti se njeno udvojeno ime može deliti (ako baš hoćete, preziva se Olson), niti je Margaret.

ER - gotovo svim rešavačima je poznat Judin sin Onan iz Biblije (u Daničićevom prevodu Avnan, pa bi, da izvinete, umesto onanije iz te varijante proizilazila avnanija), ali od hemijskog simbola za erbijum prvenac osnivača judejskog plemena nije uspeo da stekne enigmatsku slavu: njegovo ime je Er (kod Daničića IR). Poznat je kao prvi muž Tamare ili Tamar, ali nije dugo uživao u blagodetima braka pošto mu je Jahve presudio iz nedovoljno poznatih razloga ("jer je bio zao"). Tamar je nakon Erove smrti pripala Onanu (tzv. levirat), no on bračne dužnosti nije shvatao suviše bukvalno i u seksu je video zabavu, pa se pridružio bratu Eru u paklu (otuda spomenuta onanija, mada Onan nije, da izvinete još jednom, onanisao nego je prekidao koitus pre vremena... ili na vreme, kako se uzme). Dvostruka udovica je kasnije rodila svekru blizance, a jedan od njih (Peres ili Fares) je predak kralja Davida. Inače, treći Onanov i Erov brat kojem otac Juda nije hteo da ustupi snajku sačuvavši je za sebe, jeste Šelah, Šela ili Salom.

ET - nemački kompozitor i orguljaš, Kaspar (nem. Kaspar Ett, 1788 - 1847). Komponovao je duhovnu horsku muziku, a njegovo najznačajnije delo je "Kantika sakra" (lat. Cantica sacra).

Edž
EDŽ - englesko-australijska književnica, Arabela (eng. Arabella Edge, rođ. 1958). Proslavila se 2001. godine romanom "Kompanija" koji je preveden i na naš jezik.
Edž je i umetničko ime slavnog irskog muzičara, gitariste rok-grupe Ju Tu (U2). Rođen je kao Dejvid Evans (eng. David Evans, rođ. 1961).

- nekada je jedan od vodećih svetskih tenisera bio tamnoputi Amerikanac Artur Eš (eng. Arthur Ashe, 1943 - 1993), a pošto se nije pojavila nijedna bitnija i aktuelnija osoba sa tim prezimenom, još uvek je zvezda prvog reda u našoj enigmatici.

18. 4. 2015.

Krstio ih neko škrt (A-Đ)

Dvoslovna imena i prezimena nisu karakteristična za naše prostore, ali su veoma rasprostranjena u belom svetu. Zapravo, u tom belom svetu grafija uglavnom nije usklađena sa fonetikom, pa mnoge slavne ličnosti kod nas (dakle, kod slovenskih, ćiriličnih naroda) dobijaju novi identitet, tj. u našem transkripcionom sistemu postaju nosioci imena ili prezimena od samo dva slova. Ta pojava veoma pogoduje srpskoj enigmatici, a naročito ukrštenim rečima, jer smo često u prilici da izbegnemo oznake i skraćenice, i da ih uspešno pretvorimo u pojmove sa predstavnom konotacijom.

Neke dvoslove već decenijama opisujemo kao imena i prezimena, iako je mnogim ličnostima odavno istekao rok trajanja; takođe, postoje i pogrešno transkribovani, ali ukorenjeni dvoslovi tog tipa, a interesantno je da među slavnim i značajnim osobama ima i vlasnika izvanredno zgodnih dvoslovnih imena za koje autori ukrštenih reči još uvek ne znaju! Ovde ćemo se pozabaviti tim nezabilaznim rečcama koje se po inerciji opisuju bez pojmovnog značenja, a biće spomenute i neke enigmatske zvezde (bez ambicije da pregled bude iscrpan, tim pre što u Kini gotovo svaka dvoslovna reč sa suglasnikom na prvoj, a samoglasnikom na drugoj poziciji može biti nečije ime).

Ab Ajverks
Svi vrlo dobro znamo koliko se često pojavljuje dovoslov AB, ali malo ko zna da je to ime jedne istaknute figure masovne kulture XX veka: AB AJVERKS (eng. Ub Iwerks, 1901 - 1971) je, uz Volta Diznija, najpoznatiji i najcenjeniji animator svih vremena, višestruki oskarovac i koautor Mikija Mausa! AJ SUGIJAMA (rođ. 1975) je bivša, ali i te kako slavna i uspešna japanska teniserka, a AL nije samo ime glumca Paćina, jer postoji bar 5 njegovih poznatih imenjaka u šou-biznisu: AL DŽOLSON (eng. Al Jolson, 1886 - 1950) - čuven po ulozi u prvom zvučnom filmu "Džez pevač" (1927), AL SIRS (eng. Al Sears, 1910 - 1990) - saksofonista Djuka Elingtona, AL BANO (ital. Al Bano, rođ. 1943) - italijanski pevač i glumac, AL GRIN (eng. Al Green, rođ. 1946) - gospel i soul pevač, AL DI MEOLA (eng. Al Di Meola, rođ. 1954) - američki džez gitarista italijanskog porekla itd. AN je ime francuske glumice PARIJO (Anne Parillaud, rođ. 1960), ali i prezime izraelske i internacionalne kantautorke KEREN (rođ. 1974), a jedan od vodećih francuskih kompozitora Bel epoka (poznat i po vezi sa Marselom Prustom) je bio Karakašanin RENALDO AN (šp. Reynaldo Hahn, 1874 - 1947). je u ukrštenim rečima obično jevrejski pisac, Šolem (1880 - 1957), a možda niste znali da je i njegov sin NATAN (1902 - 1964) bio poznati književnik. Uz to, jedan čuveni američki psiholog jevrejskog porekla se zvao SOLOMON AŠ (eng. Solomon Asch, 1907 - 1996).

Bo Garet
Za dvoslov BA imamo sasvim dobar geografski opis (mesto kod Ljiga), ali to je i prezime nekih poznatih Senegalaca, kao što su AMADU DIJA BA (fr. Amadou Dia Ba, rođ. 1958) - bivši atletičar (preponaš) i DEMBA BA - francuski fudbaler senegalskog porekla (rođ. 1985). BI može biti i ime, i prezime, a jedna od najpoznatijih vlasnica na planetarnom nivou je kanadska komičarka SAMANTA BI (eng. Samantha Bee, rođ. 1969). Američka glumica BO DEREK (eng. Bo Derek, rođ. 1956) ne izbija iz ukrštenica, mada postoje i aktuelnije ličnosti sa tim imenom: BO MAKEJLEB (eng. Bo McCalebb, rođ. 1985) - američki košarkaš sa makedonskim državljanstvom, ili BO GARET (eng. Beau Garrett, rođ. 1982) - američka glumica. BU nas vodi u carsku Kinu, i ma koliko se trudili da ignorišemo Kineze, nije na odmet znati da je najslavniji vojskovođa toga doba bio LU BU (II vek).

Ivlin Vo
I VA se može opisati kao kinesko prezime, ali ne treba preterivati, pa je razumnije dati prednost jednom od najznačajnijih norveških likovnih umetnika XX veka - vajaru i slikaru koji se zvao DIRE VA (norv. Dyre Vaa, 1903 - 1980). VE je, kao što smo videli u jednom od postova o skandinavskoj mitologiji, nordijski bog tišine, tvorac sveta, brat Odina i Vilija (poznat i kao Henir ili Heni). Ko želi, VI može opisati kao prezime nekadašnje američke tinejdž-zvezde Bobija (eng. Bobby Vee, rođ. 1943), a domaće goveče je i prezime jednog poznatog engleskog pisca, koji je na našim prostorima omiljen zbog pomoći partizanima u Desantu na Drvar: on je IVLIN VO (eng. Evelyn Waugh, 1903 - 1966), a uzgred valja spomenuti da se Evelyn u svim ostalim slučajevima transkribuje kao EVELIN. Najbolji opis za VU nam opet stiže iz Kine, ali preko Amerike, jer je DŽON VU (eng. John Woo, rođ. 1946) jedan od najpopularnijih režisera današnjice. 

Gi Dri
Jedini samoglasnik koji sa G tvori slavno ime je I, pa GI najčešće opisujemo kao ime pisca De Mopasana (fr. Guy de Maupassant, 1850 - 1893; uzgred, d je malo u sredini, ali veliko na početku: Gi de Mopasan i De Mopasan). Doduše, ima još poznatih Francuza koji se tako zovu, a u našoj enigmatici je neobično slavan jedan stari atletičar, čija se blistava sportska karijera završila pre 34 godine: GI DRI (fr. Guy Drut, rođ. 1950), a nije zaboravljen ni fudbaler GI LAKOMB (fr. Guy Lacombe, rođ. 1955), kao ni teniser GI FORŽE (fr. Guy Forget, rođ. 1965).

Sandra Di
DI se lako i efikasno može povezati sa nečijim likom, pa je u našim ukrštenim rečima nekada bila izuzetno popularna američka glumica SANDRA DI (eng. Sandra Dee, 1942 - 2005), film "Američki gangster" iz 2007. godine je repopularizovao afroameričku epizodistkinju RUBI DI (eng. Ruby Dee, 1922 - 2014), a u svoje vreme je bila slavna i engleska pop pevačica KIKI DI (eng. Kiki Dee, rođ. 1947). Ako tražimo ime, tu je američki hevi-metal muzičar DI SNAJDER (eng. Dee Snider, rođ. 1955), ali i glumica DI VOLAS (eng. Dee Wallace, rođ. 1949), koja je već spomenuta u priči o Spilbergovom vanzemaljcu. Da, De i Do ćemo i dalje morati da tretiramo kao neimena, ali DU može biti prezime: graver kraljice Viktorije se zvao DŽORDŽ TOMAS DU (eng. George Thomas Doo, 1800 - 1886).

Mai Đa
ĐA pripada (još) jednom Kinezu: to je prezime popularnog savremenog pisca koji je prošle godine posetio beogradski Sajam knjiga, a zove se MAI (poengleženo: Mai Jia, rođ. 1964). Nema sumnje da među njegovim sunarodnicima postoje i Đe, Đi, Đo i Đu, ali je diskutabilno da li bi njihovo prisustvo u našoj enigmatici bilo opravdano. Dvoslov ĐO se katkad može opisati kao nadimak jednog poznatog holandskog fudbalera koji se zove ĐOVANI VAN BRONKHORST (hol. Giovanni van Bronchorst, rođ. 1975), a ako se autor ovog bloga danas-sutra proslavi, nije isključeno da će se širokom auditorijumu predstavljati kao Đo (Mlađo-Đomla-Đo).

16. 4. 2015.

Na današnji dan

Mala ukrštenica koju predstavljam je po formi slična slavnom radu Artura Vina iz 1913. godine, a objavljena je u "Politici" na današnji dan pre tačno 75 godina (16. 04. 1940). Sastav je vrlo tipičan za vreme u kome je nastao, s tim što su likovi varirali iz broja u broj (najčešće su bili četvrtasti sa prečkama, obavezno simetrični). Iz današnje perspektive način obrojčavanja deluje prilično nelogično, a u sadržaju se mogu zapaziti glagoli u različitim vremenima i licima, kao i padežni oblici imenica. To je tada (kao i u kraćem posleratnom periodu) bilo uobičajeno, ali je za nas mnogo interesantnije prisustvo pojmova i opisa koji oslikavaju konkretan istorijski trenutak, jer ukrštene reči, u principu, podležu duhu vremena.

Kada čovek pogleda nekoliko radova iz tog doba, lako može da stekne uvid u kulturne tokove predratnog Beograda: u ukrštenicama su zabeležena imena popularnih pisaca, poznatih romana i literarnih junaka, belosvetskih starova, naslovi filmova koji su tih dana prikazivani u bioskopima itd. Ovde je, recimo, pojam TROT opisan kao "ličnost iz romana od Lihtenberžea" (utvrdio sam da se radi o francuskom književniku po imenu André Lichtenberger, a delo je Mon Petit Trott), u nekoj drugoj sam saznao da je najveća domaća književna zvezda uoči rata bio danas sasvim zaboravljeni krimi-pisac Vlastimir S. Petković, pa sam otkrio da se jedna Čehovljeva pripovetka zove Anjuta, i još mnogo toga. 

Elem, tokom te napete godine u "Politici" se uglavnom pisalo o ratu koji je već bio pred vratima, to je bila dominantna tema na ulici, na poslu, u školi, kod kuće, pa politički i bojni motivi nisu mogli da zaobiđu ni ukrštene reči: opis za pridev CRNA glasi "takva je košulja fašista", TENK je "opasna ratna sprava", a ima i pojmova koji - možda slučajno, a možda i ne - asociraju predratnu strepnju.


Rešenje: OVDE.

3. 4. 2015.

Stručnjaci za sve i svašta

Upotrebivši pojam EMALJER, jedan kolega mi je dao šlagvort za osvrt na manje popularna, preimenovana ili prevaziđena zanimanja koja su i dalje potrebna enigmatici. No, neću govoriti o abadžijama i tenećarima, već o strukama koje je na naše prostore donela industrijalizacija, i za koje je valjalo smisliti adekvatna imena. U stvari, najpre me je zanimalo da li se uz oblik emaljer (koji je zabeležen u Vujaklijinom leksikonu, a po svoj prilici se koristio pre rata) može koristiti i emajler, da li postoji još neki sinonim, te da li se upotrebljavaju i izvedenice iz domaćih reči za emalj tj. emajl - gleđ i caklina.

U te svrhe sam nabavio Službeni list FNRJ iz 1959. godine, i utvrdio da Savezna nomenklatura struka i zanimanja ne uključuje emaljera, ali se u metalskoj struci, na poziciji 66. nalazi POCAKLJIVAČ. To je, dakle, jedno te isto (majstor za gleđosanje), a u RMS - u je naveden i oblik EMAJLIRAC. Međutim, izgleda da reč emajler nije deo našeg jezika, pošto nije zabeležena u autoritativnim rečnicima, mada se može sresti u crnogorskoj klasifikaciji (da li to znači da se ipak može koristiti i na našem govornom području - stvarno ne znam).

Elem, u hodu sam shvatio da je spomenuta nomenklatura prava riznica pojmova koji uopšte nisu ušli u rečnike, iako je na hiljade živih ljudi decenijama hranilo decu obavljajući poslove koji su se baš tako zvali (moja omiljena komunistička struka je sušač rezanaca, možete je videti na spisku). Napravio sam izbor interesantnih naziva, a OVDE i sami možete pronaći još neku poslasticu.

01. RUDARSKA STRUKA:
SIGNALIST u rudarstvu, CRPAČ nafte, ČAĐAR, VAGAR soli.

02. TOPIONIČARSKA STRUKA:
PRŽILAC aglomeracije, TOPILAC, RAFINER, ZAGREVAČ, VALJAČ lima, ŽARILAC, LUŽILAC (lug - ceđ), ELEKTROLIZER.

03. METALSKA STRUKA:
AUTOGENI ZAVARIVAČ, AUTOMATIČAR, MODEL-BRAVAR, BRUNIRAČ (bruniranje / nem. - lakiranje brunolinom u cilju zaštite od rđe), GLAČALAC, GALVANIZER, HONOVAČ (precizni brusač), GRAVER - CIZELIR, GLODAČ, PRESAČ, SIJALIČAR, JEZGRAR, TABELAR, KALUPAR, BAKROKOTLAR, AERO-LIMAR (!), PATINIČAR (šta li je to?), REGLER, LEPOVAČ, BERGMAN CEVAR, MODELSTOLAR, METALO-PRETISKIVAČ, LEMILAC, TURPIJOREŽAČ (!), OPLETAR, OBELEŽAČ, PRIRUBLJIVAČ, PESKAR, PROVLAČILAC, RENDISAČ, ŠTANCER (presač), KALILAC, METALOUŽAR, ZAKOVIČAR, ZARUBLJIVAČ.

04. ELEKTROTEHNIČKA STRUKA:
ELEKTROMOTAČ (!), ELEKTROSKLAPAČ.

05. ENERGETSKA STRUKA:
ELEKTROUKLOPNIČAR, PEPELJAR, DIZALIČAR.

06. KINOTEHNIČKA STRUKA:
KAŠIRER dekora (kaširati / fr. - oblepiti hartijom), KINOOPERATER.

07. GRAĐEVINSKA STRUKA:
BETONIRAČ (u RMS - u su navedena samo varijante betonirac i betondžija), POPLOČAR - kaldrmdžija.

08. BRODOGRADITELJSKA STRUKA:
BRODOMONTER, BRODOTRASER, BRODOTOČKAR, BRODOKOVAČ, BRODOMEHANIČAR, BRODOELEKTROMEHANIČAR, BRODOCEVAR, BRODOKOTLAR, BRODOTESAR.

09. GRAFIČKA STRUKA:
TIPOMAŠINIST, STEREOTIPER, ULAGAČICA, OFSET LITO-CRTAČ (fotohromist), OFSET LITO-MAŠINIST, BAKRO-JETKAČ, BAKRO-MAŠINIST, GIJOŠER (u rečnicima: giljošer / fr. - graver koji izvlači šare).

10. PROIZVODNJA PAPIRA:
BELILAC, PARILAC drveta.

11. KOŽARSKA STRUKA:
ŠTAVLJAČ krzna, KONFEKCIONER krzna.

13. TEKSTILNA STRUKA:
BOJADISAČ, MOČILAC kudelje i lana, SORTIRAČ (valjda otpadaka), JEDRAR - užar u brodogradnji.

14. PREHRAMBENA STRUKA:
DIFUDANT (?), OTPARIVAČ,  CENTRIFUGANT, rukovalac SIROVARE.

15. DUVANSKA STRUKA:
PAKOVALAC cigara.

16. STAKLARSKA STRUKA:
STAKLOTOPIONIČAR, MAŠINSTAKLAR na automatu, STAKLOBRUSAČ, STAKLOGRAVER, STAKLOSLIKAR, optički LEPIONIČAR.

17. KERAMIČKA STRUKA:
IZVLAČILAC mase, BRUSILAC, ŠABLONER, GLAZER (to mora da je sinonim za emaljera), MATRIČAR.

18. VATROSTALNA STRUKA:
OBLIKOVAČ vatrostalnih opeka.

20. HEMIJSKO-FARMACEUTSKA STRUKA:
BILINAR (travar)!

22. DRVNOPRERAĐIVAČKA STRUKA:
BALVANIŠTAR (!), CIRKULARIST, PREDCRTAČ (forajser), SORTIRER, SUŠIONIČAR, STOVARIŠTAR, AEROSTOLAR, POLITIRER, AEROTAPETAR, AUTOTAPETAR, DRVOSTRUGAR, DRVOMODELAR, KOŠARAČ.

23. STRUKA GAJENJA ŠUMA:
SEMENAR - RASADNIČAR.

24. STRUKA EKSPLOATACIJE ŠUMA:
CAPINER - lifrač (?), TALPAR - putar, TOVARAŠ, TESAČ - PRAGAR, DUGAR (da nije lugar?), RIŽAR, UGLJENAR.

25. POLJOPRIVREDNA STRUKA:
RIBNIČAR (u slatkovodnom ribarstvu), RAKOLOVAC, SPUŽVAR, TRAKTORIST - LOKOMOBILIST.

1. 4. 2015.

Nanje, dade i aje (2)

Dadilje sa enigmatski upotrebljivim imenima se skrivaju i u hodnicima mitologije: ZEVS je, prema grčkom mitu, preživeo upravo zahvaljujući nimfama koje su ga dadiljile. Naime, da bi ga po rođenju spasile od proždrljivog oca HRONOSA, REA i TEMIDA su novorođenog vrhovnog boga sklonile u pećinu kritske planine IDE, a prvu, da izvinete, sisu mu je ponudila slavna AMALTEJA (ne zna se baš tačno da li je koza ili vila). Onda su ga preuzele ćerke kritskog kralja MELISEJA, gorske nimfe, i negovale ga dok nije ojačao, ali izgleda da se nisu potpisale prilikom preuzimanja honorara, pa su im različiti antički pisci nadevali različita imena. Trebalo bi da ih ima dve, a u opticaju su 4 imena: IDAJA ili IDEA ili IDA, ADRASTEJA ili ADRASTIJA, MELISA i IDOTEJA ili EIDOTEA

Mudri ODISEJ je imao samo jednu, no vrlo vrednu, brižnu i pronicljivu vaspitačicu, pa kad se vratio na Itaku posle dvodecenijskog potucanja, ni rođena majka ANTIKLEJA ga nije prepoznala, ali je njegova bangava dadilja EURIKLEJA očas prokljuvila: videla mu je ožiljak na nozi, i setila se koliko je ceptela kad ga je na Parnasu napala divlja svinja (jer starci, dabome, odlično pamte događaje od pre 50 godina). 

Ključnu ulogu dojilje је u rimskoj mitologiji odigrala vučica MARCIJA, koja je svojim mlekom velikodušno počastila ROMULA i REMA (latinska princeza REA SILVIJA je grešno začela sa bogom MARSOM, ali joj sebični i vlastoljubivi otac NUMITOR nije dozvolio da zadrži porod). O odbačenim blizancima se do punoletstva brinuo bračno-pastirski par FAUSTUL & AKA LARENCIJA. Donekle sličnu, samo malo realniju priču (dakle, bez bogova i vukova) o majci  koja je lukavstvom spasila svoju bebu smrti, a onda joj postala dojilja i dadilja, nalazimo u biblijskoj mitologiji. Beba je MOJSIJE, a majka i dadilja JOHAVEDA ili JOKEBEDA.

Tigi Leg-Bork
Dadilja ALEKSANDRA VELIKOG se zvala LANIKE ili LANIKA, i bila je sestra njegovog oficira i intimnog prijatelja KLITA CRNOG. VINSTON ČERČIL je u detinjstvu bio prisniji sa gospođom ELIZABET EN EVEREST nego sa svojim blaziranim nobl roditeljima. O sirotim ćerkama jednako sirotog ruskog cara Nikolaja je vodila računa Irkinja MARGARETA IGER (prezime je vrlo zgodno, a najatraktivniji opis je dadilja Anastasije Romanov). Princa Džona, sina britanskog kralja Džordža V i kraljice Marije od Teka je majčinski negovala ŠARLOTA BIL, za princa Čarlsa i njegove rođake je bila zadužena MERION KROFORD (koju su Elizabeta i Margareta prozvale KROFI), a Vilijama i Harija je čuvala TIGI LEG-BORK (udata PETIFER). 

Vivijen Li i Heti Mekdenijel
Najpoznatija filmska dadilja je, jašta, čarobnica sa letećim kišobranom koja peva "Superkalifradžilistikekspijalidoušes": MERI POPINS, u izvedbi DŽULI ENDRUZ koja je dobila Oskara za tu ulogu; pre nekoliko godina je bila vrlo popularna američka TV serija "Dadilja" sa FREN DREŠER u ulozi blesave nanny Fren iritantnog glasa, a jedna od njihovih najsimpatičnijih koleginica je elegantno popunjena i otresita MAMI iz filma "Prohujalo s vihorom".* I HETI MEKDENIJEL (ili, ako hoćete da budete lojalni Pravopisu, ali nelojalni praksi: HATI MAKDANIJEL, eng. Hattie McDaniel) je za ulogu dadilje dobila Oskara, i tako postala prva tamnoputa glumica koja je osvojila prestižnu nagradu. Uzgred, Mami se može transkribovati i kao Memi, ali se tako udaljavamo od internacionalizma mama, pa je varijantu sa E najbolje koristiti kao ime mlade američke glumice Gamer. ** Uz Mami najbolje prianja: dadilja Skarlet O'Hare.

Memi Gamer
*  Ne "sa vihorom", jer osnovna varijanta predloga glasi S. A se dodaje kada imenica počinje nekompatibilnim suglasnikom (isto važi i za K), npr. pita s makom i pita sa sirom.

** MEMI GAMER (eng. Mamie Gummer) se zapravo zove Meri, kao i njena slavna majka MERIL STRIP (Meri Luiz), ali je za pseudonim odabrala familijarni nadimak. Ako Mary transkribujemo isključivo kao Meri, logično je da i hipokoristik ima E na drugoj poziciji.