28. 3. 2015.

Nordijski mitovi (2): Rodio konja pobratimu

Ako ste nekada u ukrštenim rečima naišli na pojam IMIR sa opisom "džin iz skandinavske mitologije, oličenje zla", možda ste pomislili da je reč o nekom sasvim sporednom mitološkom negativcu, koji je spašen od zaborava samo zahvaljujući neodoljivoj strukturi imena. Međutim, Imir je jedno od najznačajnijih bića u skandinavskoj kosmogoniji, jer je prema legendi o postanju, on prvi imenovani stanovnik prasveta. Pripadao je rasi Ledenih džinova, primordijalni bogovi su od njegovog usmrćenog tela kasnije napravili Zemlju, nebo, raj i čitav kosmos, a tako su nastali i nordijski Adam i Eva: ASKR ili ASK i EMBLA (jasen i brest).

Opakog Imira su satrli unuci prvog Asa po imenu BURI. Naime, iako Ledeni džinovi od starta nisu bili naklonjeni Buriju, njegov sin BOR je, zbog opšteg nedostatka žena, bio primoran da zasnuje bračnu zajednicu sa Ledenom divkinjom, kćerkom Imirovog potomka BOLTORNA, koja se zvala BESTLA. ODIN, VILI i HENIR, HENI ili VE su njihovi sinovi, i upravo su oni počinioci ubistva s predumišljajem (pored Imira, stradali su i ostali džinovi, osim BERGELMIRA, udavivši se u potocima krvi). Interesantan je (i enigmatski vredan podatak) da se Bestlin brat, dakle Odinov ujak, zove MIMIR. Poznat je po mudrosti, a bez obzira na poreklo, pripadao je Asima i bio nezamenljiv savetnik svojim sestrićima.

ODIN (takođe: VODAN ili VUOTAN) je, kao što svi ljubitelji ukrštenih reči, hteli ili ne, dobro znaju - skandinavski Zevs. Zapravo, on je vrhovni germanski bog, što znači da zadržava tu titulu i u mitološkim sistemima neskandinavskih naroda germanskog porekla. Živi u nebeskom svetu večne radosti, čuvaju ga dva proždrljiva vuka (HUGIN i MUNIN), o svemu ga obaveštavaju dva vrana gavrana (GERI i FREKI), kao prevozno sredstvo koristi osmonogog konja SLEJPNIRA, a u ratnim pohodima mu asistiraju boginje sudbine VALKIRE. Jedno oko je, kao naš Prele, trampio za mudrost, ali mu to nije ukrotilo y hromozom, pa je i dalje bio strastveni ljubitelj rata, a čuven je i kao prvi germanski alkoholičar (sa raskošne božje trpeze je uzimao samo vino, mada je kao i sva mokra braća redovno držao propovedi o štetnosti alkohola).

Odinova zakonita supruga je Asinja FRIG ili FRIGA, zaštitnica žetve i rađanja, a njihovi sinovi su: bog lepote BALDR ili BALDER, slepi Baldrov ubica HODR, HEDR ili HED i bog jahanja HERMODR ili HERMOD. Njihov mudri i kapljici sklon otac nije bio poklonik monogamije, pa mu je divkinja GRID ili GRIDA podarila sina, boga osvete VIDARA, divkinja RINDR, RIND ili RINDA je majka VALIJA, a konkubina JORD, JERD ili ERDA (zaštitnica Zemlje) je još pre Frige nad-bogu rodila  naslednika tj. prvenca po imenu TOR. TOR je bog oluje i groma, jedan od najznačajnijih skandinavskih bogova, a nama može biti od velike koristi zbog alternativnog imena ASA-TOR (izv. Ása-Þórr), jer grupa šestoslova sa početnim ASA (asamar, Asarak, asasin) dobija pojačanje. Njegova žena je zlatokosa boginja useva SIF ili SIFA (ćerka im se zove TRUD ili TRUDA), Ledena divkinja JARNAKSA mu je rodila dva sina (MODI je bog besa, a MAGNI personifikacija snage), a ima i vernu sluškinju, možebiti i ljubavncu, po imenu ROSKVA ili RESKVA

Među ostalim božanstvima nordijskog Panteona (iz klana Asa), ističe se skandinavski Ares ili Mars, odnosno bog rata TIR, bog rečitosti BRAGI, bog zore DELINGR ili DELING, bog dana DAGR ili DAG, beli bog HEJMDALR ili HEJMDAL, bog pravde i meditacije FORSETI, Odinov alter-ego ODR ili OD, Torov posinak i bog lova ULR, ULER ili UL itd. Među Asinjama su najistaknutije EIR, EIRA ili EJRA (lekarstvo), IDUN ili IDUNA (proleće i mladost), GNA (vetar i izveštavanje bogova), SNOTRA i VOR ili VER ili VORA (mudrost) i druge. 

Konačno, i oni koje nordijska mitologija zanima kao lanjski sneg znaju ko je LOKI. Njegova alternativna imena su LOPTR, LOPT, HVEDRUNGR ili HVEDRUNG, a u Žugićevom četvoroslovnom rečniku su navedena dva opisa: "vatreni demon smrti" i "duh zla", što znači da je slavnom Lokiju u našoj enigmatici odavno osporena božanska priroda, ali se, pošto mu je adresa u ASGARDU (ili gradu Asa), on ipak smatra bogom. Bio je Odinov pobratim, mudrim savetima je pomogao Asima da postignu velike uspehe, spominje se i kao zaštitnik vatre, ali je ipak najpoznatiji kao bog laži i prevare. Gnev svih nebesnika je navukao ubedivši ćoravog Hodra da ubije brata Baldra, i zato je i opis "bog zla" sasvim ispravan. Otac je i svih mračnih i izopačenih bića: NARVI ili NARI i VALI su sinovi koje mu je rodila boginja SIGIN, SIGINA, SIGUN ili SIGUNA, a Ledena divkinja ANGRBODA je na svet donela monstruozni trio koji čine: FENRIS ili FENRIR (čudovišni vuk), JORMUNGAND (morska zmija) i HEL ili HELA (boginja smrti i podzemlja). Gle čuda, u trenutku dobrog raspoloženja i blagosti, Loki je  stvorio i najboljeg konja koji je ikada galopirao Zemljom i nebom - Slejpnira, a za taj projekat mu uopšte nije trebalo neko žensko čeljade: sam ga je rodio i poklonio Odinu.

Нема коментара: