18. 8. 2015.

Aža neromskog porekla

Relativno često dolazimo u situaciju da kompletiramo troslovnu šemu _ Ž _, a do problema dolazi kada se na prvoj i/ili trećoj poziciji nađu samoglasnici koji sa središnjim Ž tvore nepoznate i neopisive troslove. Kada je to moguće, opredeljujemo se za UŽE, kao i za IŽE (slovo glagoljice, odgovara našem i, kao i ižica), i tu se otprilike završava spisak poznatih troslova, a počinju naše muke.

Aleksandr Aža
AŽA se poslovično opisuje kao "romsko žensko ime". Moguće je da među belosvetskim Romkinjama ima i onih koje se tako zovu, ali ove domaće obično nose manje egzotična imena. Zato će možda biti od koristi podatak da se pre izvesnog vremena afirmisao jedan francuski režiser čije traskribovano umetničko prezime glasi upravo tako: Aleksandr AŽA (fr. Alexandre Aja, rođ. 1977). Poznat je po hororima Brda imaju oči i Ogledala, kao i po biskopskom hitu Rogovi (sa Danijelom Redklifom). Uz to, AŽO je drevna kirgiska dinastija, а AŽU (fr. Ajoux) opština blizu Liona u Francuskoj.

Početno E je vrlo kritično: teoretski, Eži bi mogao biti nadimak nekog Ežena ili varijanta poljskog imena Ježi, ali u praksi nije lako pronaći vlasnika. Stoga, ako baš ne možemo da izbegnemo ovaj troslov, možemo da se oslonimo na jednu domaću skraćenicu: elementi železničke infrastrukture

IŽA se najčešće opisuje kao "mesto/obec u Slovačkoj", a ako se za pomoć obratimo Rečniku SANU, saznaćemo da je to vrsta hleba koji se mesi na Božić, kao i zastareli, pokrajinski naziv za kuću, kuhinju ili sobu (preneseno: za porodicu). IŽO (mađ. Izsó) je mađarsko prezime, a najpoznatiji nosilac je vajar Mikloš ili Nikolaus IŽO (1831 - 1875).

Klodin Ože
Više Francuza se preziva(lo) OŽE (fr. Auger), a u srpskim ukrštenicama se najčešće pojavljuje glumica Klodin OŽE (fr. Claudine Auger, rođ. 1941). Njeni poznati prezimenjaci su prosvetitelj Atanas OŽE ili Opat Ože (1734 - 1792), filozof Ipolit OŽE (1797 - 1881), a na planetarnom nivou nije nepoznat ni kanadski dirigent Žil OŽE (rođen 1957). Zanimljivo je da jedna američka operska pevačica, sopran Arleen Auger (1939 - 1993) nije imala ništa protiv amerikanizacije svog prezimena, pa su je češće zvali ARLIN OŽER

Što se početnog U tiče, najpre mi pada na pamet komparativ uži. Naime, moja prva objavljena ukrštenica (anno domini 2000) je, pored drugih amaterskih pojmova, sadržala i ovu reč. Znao sam, valjda, da to baš i nije po PS - u, no i pored najbolje volje nisam mogao da izbunarim nikakvu iole smislenu skraćenicu. Zapravo, to bi i danas bilo teško (UŽI je zvanična skraćenica za Atletski klub Užice, ali je nesreća u tome što takav opis implicira AKU), pa i dalje uspešno zaobilazim taj troslov u širokom luku.  Za utehu, pored užeta, na raspolaganju nam je i UŽA - mesto kod Livna, tačnije: mikrotoponim (deo sela Srđevići).

Нема коментара: