20. 1. 2015.

Biblijski enigmatizmi (2): Praroditeljska genealogija

Adam i Eva
Otkad ukrštene reči postoje, najpopularnije enigmatske ličnosti su junaci hebrejskog mita, koje i hrišćani, i muslimani, i judaisti smatraju praroditeljima. Njihova uobičajena imena su, dabome, ADAM i EVA. Priču u opštim crtama svi znamo: Bog je šestog dana po svom liku i od obične zemlje stvorio prvog čoveka, a onda od njegovog rebra i prvu ženu, smestio ih u rajski vrt, EDEN... i ovozemaljski šou je počeo. Najpre im je sve bilo potaman, ali se bajka brzo završila jer su pali na prvom ispitu, i na nagovor đavola u telu zmije okusili zabranjenu jabuku sa Drveta poznanja dobra i zla. Prognani su iz vrta izobilja, prokleti i osuđeni na doživotno dirinčenje, kako bi se prehranili i obezbedili deci egzistenciju. S obzirom na to da im je životni vek bio oko 10 puta duži od veka stvarnog čoveka, može se pretpostaviti da je i punoletstvo njihovih potomaka bilo pomereno za nekih 180 godina, a to valjda znači da su im KAIN i AVELJ dosta dugo bili na grbači. Iako je odgajanje dece u taze stvorenom svetu bilo mnogo jednostavnije nego danas, najvažnije je bilo vaspitati ih - a prvim roditeljima to nije baš pošlo za rukom, pa je Kain (zemljoradnik) presudio bratu Avelju (pastiru), i to iz puke zavisti, pošto je Bog odbacio ponuđeno žito, a prihvatio žrtveno jagnje (...). Nema potrebe da se bavimo detaljima, tumačenjima i implikacijama, jer su ovi mitološki tj. religijski podaci za nas značajni samo kao enigmatska građa.

Kain i Avelj
Adam je originalno hebrejsko ime ("čovek"), u islamu je ADEM, kod Španaca ADAN, a kod Portugalaca ADAO. Eva se u Daničićevom prevodu zove JEVA, a u islamu HAVA, što odgovara hebrejskom originalu ("živi stvor"). Kain i Avelj su u islamu KABIL i HABIL, Avelj je u većini jezika ABEL (uključujući srpskohrvatski; varijanta sa LJ je importovana iz crkvenoslovenskog), a Kain je kod Daničića KAJIN, baš kao i u hebrejskom, gde se Avelj zove HEVEL. Ako se pitate ko je LILIT, Biblija vam ne može dati odgovor, jer je to apokrifni pojam, mada  to ne znači da je uobičajeni opis "Adamova prva žena" pogrešan. Reč je o noćnom demonu, preuzetom iz vavilonske mitologije, a po jevrejskom mitu, ona je i prva feministkinja, jer je svojevoljno napustila raj čim se ispostavilo da ne može biti ravnopravna sa suprugom (iako su stvoreni na isti način). Spominje se samo uzgred u Knjizi proroka Isaije, ali Daničić umesto njenog imena upotrebljava reč "vještice", a Ivan Šarić "noćna stvorenja". Uz to, iako za EDEM najčešće koristimo medicinski opis, treba znati da je u Daničićevom prevodu to naziv za EDENSKI VRT ili Eden (takođe: VRT EDEMSKI).

Nakon Aveljeve pogibije, Eva je rodila  trećeg sina po imenu SIT, SET ili ŠET. Prema Bibliji, kompletno postpotopsko čovečanstvo čine njegovi potomci, jer Kainovih, koji se u biblijskoj literaturi zovu KAINITI,  nije bilo na Nojevoj barci, a Avelj nije ni imao naslednike. U prvoj knjizi Starog zaveta je rečeno da su Adam i Eva imali još dece, ali se njihova imena ne navode; u apokrifnoj Knjizi Jubileja se spominju dve ćerke: AVAN i AZURA - prva se udala za brata Kaina, a druga za Sita.

Kain je, pošto se nastanio istočno od Edena, u zemlji NAID ili NOD i "poznao ženu svoju", dobio sina po imenu ENOH ili ENOK (u prevodu Ivana Šarića). Enohov sin je IRAD (u Daničićevom prevodu Gaidad, što nema nikakve veze sa hebrejskim originalom), Iradov sin je MEHUJAEL (po Daničiću Maleleilo, ali se i tu radi o previdu, jer je to ime iz Sitove loze), Mehujaelov METUŠAEL (Daničić ga izjednačava sa slavnim Metuselahom iz Sitove loze, i u oba slučaja koristi MATUSAL), a Metušaelov naslednik se zove LAMEH ili LAMEK. On je imao dve žene i četvoro dece: ADA je rodila sinove po imenu JOVIL ili JABAL i JUVAL ili JUBAL, a SELA ili SILA sina koji se zvao TOVEL ili TUBAL-KAIN i ćerku koja bi konačno mogla da skloni "Narodni magazin" ad akta: njeno ime je po Daničiću NOEMA, po Šariću i Bakotiću NAAMA, a po Dretaru NAMA, i prema nekim judaističkim spisima, bila je Nojeva žena (tako se zvala i supruga čuvenog izraelskog kralja Solomona, ali više o tome u nekom narednom postu). Niz Kainita se tu završava, jer je potop omeo Lamehove potomke u daljem razmnožavanju.

Noje
Za verujuće čovečanstvo mnogo bitniji Sitovi potomci (po analogiji sa Kainitima, SITITI ili SETITI ili ŠETITI) su:  sin ENOS ili ENOŠ, Enosov sin KAJINAN ili KENAN, Kajinanov sin MALELEILO ili MAHALALEL, Maleleilov sin JARED ili JERED, Jaredov sin ENOH, ili po Dretaru HENOH, ili po Šariću HENOK (verovatno da bi se razlikovao od Kainovog sina, mada se izvorno zovu isto), Enohov sin MATUSAL ili METUSELAH (iz opšte kulture poznat kao METUZALEM, simbol  dugovečnosti, mada mu je cela familija takva), Matusalov sin je LAMEH ili LAMEK (nije baš najjasnija ova paralela sa Kainovom lozom), a Lameh je svom sinu dao ime NOJE, NOA ili NOJA (po Dretaru). Noje, koji je po predanju kriv za opstanak ljudske vrste, imao je tri sina, od kojih su nastale tri ljudske rase - bela od JAFETA (JAFETITI), crna od SIMA ili SEMA ili ŠEMA (SEMITI) i žuta od HAMA, ŠEMA ili ŠAMA (HAMITI).

U Bibliji se ne spominju ženska imena iz Sitove loze, ali u već citiranoj apokrifnoj Knjizi Jubileja su navedena imena svih devet dama; pored već poznate Sitove Azure, tu su: Enosova NOAM, Kajinanova MUALALET, Maleleilova DINA, Jaredova BARAKA, Enohova EDNA, Matusalova EDNA, Lamehova BETENOS i Nojeva EMZARA.

2 коментара:

Анониман је рекао...


Još jedan vrstan tekst,koji
je koritan ne samo za enigmate!

Slovarim

Mandrak је рекао...

Baš sam se ovih dana pitao šta li je s vama, Miroslave. :)
Drago mi da vam se sviđa.