10. 10. 2016.

Naše Lj

Alphabeti serborum, 1818.
Istorija digrama Lj je počela u dalekoj balkanskoj prošlosti, a kao prvi pisani izvor se poslovično navodi prvo izdanje Srpskog rječnika Vuka Karadžića iz 1818. godine. Naime, tu i tada su pod naslovom Alphabeti serborum tabelarno prikazane srpska ćirilica i srpska latinica, a onda i mađarska, hrvatska, slovenačka, češka, poljska, nemačka, italijanska, francuska i engleska. Pretpostavlja se da je veći deo tabele izradio Vukov saradnik Jernej Kopitar, a postoje i sporenja oko opravdanosti oznake Serb. lat., budući da Vuk nije priznavao religijski kriterijum nacionalne determinacije, te je i pravoslavne i katoličke štokavce nazivao Srbima.

Kad govorimo o slovu Lj,  nije zgoreg reći da je Sava Mrkalj osam godina pre Vuka sproveo prvu reformu ćirilice (Salo debeloga jera libo azbukoprotres, Budim 1810), a njegova varijanta je sadržala ruskoslovenski digram ль. Četiri godine kasnije, Vuk je prvi put upotrebio Љ u Pismenici (1814). Nije baš sigurno da li je osmislio i digram Lj, no u već citiranoj (i prikazanoj) tabeli iz 1818. možete videti da se u to vreme hrvatsko Lj pisalo kao Ly, što znači da ga nije prepisao iz ilirskih izvora (možda valja dodati da je on, u skladu sa izjednačavanjem štokavaca, samo čakavsko narečje smatrao hrvatskim jezikom).

Latinica Ljudevita Gaja (ili gajica) je premijerno objavljena 1830. godine, a umesto prvobitnog Ly korišćena je slovačka grafema Ľ. Malo kasnije, u eri jačanja serbokroatistike, zamenjena je sa Lj, a Đuro Daničić je 1882. godine, inspirisan Vukovim fonetskim pravilom, predložio reformu latinice u sklopu koje bi digram Lj postao ļ (no, od svega što je predložio, usvojeno je samo stapanje G i J, odnosno D i J u Đ).

Kako god, potpuno je pogrešno proglašavati Vuka tvorcem latinice (što se ponekad dešava), jer je on samo zapisao (i eventualno blago modifikovao) ono što se dominantno koristilo među zapadnim štokavcima, a još pogrešnije osnivačem smatrati Ljudevita Gaja (što se još češće dešava), koji je zapravo bio samo Vukov sledbenik u reformisanju, te propagator već postojećeg pisma.  Treba imati u vidu da je na našim prostorima vrlo teško (a i besmisleno, naročito u sferi jezika) tražiti odgovore na pitanja šta je gde tačno nastalo i šta je čije. Zato se može reći da je latinica sa kvačicama i digramima nedeljivo srpskohrvatska iliti hrvatskosrpska, a kako će je neko zvati, posmatrati i tumačiti - za lingvistiku je irelevantno.

U modernom srpskom jeziku, digram Lj se sreće mnogo češće nego u modernom hrvatskom – zbog transkripcije. Koristimo ga pri prenošenju reči iz španskog (LL – npr. Sevilja), albanskog (l – npr. Ljuan), kineskog (L + neslogotvorno I + samoglasnik – npr. Ljaoning), ponekad iz francuskog (naročito u starim transkripcijiama, npr. Bastilja, mada uvek treba upotrebiti J), čak i iz norveškog (npr. Ljokelsoj, bez ikakvog alibija, jer se Lj transkribuje kao J, što će reći: Jekelsej). Rusko ль se i u srpskom, i u hrvatskom transkribuje kao Lj, no usamljeno л, koje se u nekim slučajevima po normi prenosi kao Lj, u hrvatskom često ostaje L.

Kad se vratimo u svet enigmatike, treba reći da je Lj jedno od najređih slova u ukrštenim rečima (a još ređe u križaljkama, iz već navedenog razloga). U nastavku teksta možete videti pojmove sa početnim Lj koje sam sakupio tokom prethodnih godina, s tim što se mora imati u vidu da su neki od njih upotrebljivi samo u ukrštenicama (bez ulaženja u značenje, u strukturalnom pogledu nema pojmova koji se mogu upotrebiti samo u križaljkama, mada postoje i takvi). Transkripcije su označene sa T (ob. T - neispravno, ali uobičajeno), a pokrajinske reči sa P. Opštepoznatih pojmova uglavnom nema na listi.

LJADOV (T) – ruski kompozitor, Anatolij (rus. Анатoлий Лядов)
LJAJČIĆ – mesto na Kosovu, kod Kamenice
LJAJIĆ – srpski fudbaler, Adem (Torino)
LJAMA (T) – argentinski fudbaler, Kristijan Ezekijel (ranije u Fjorentini) (šp. Cristian Ezequiel Llama)
LJAN (ob. T) – mesto u Norveškoj, kod Osla (norv. LJan)
LJANEROS – južnoamerički pastiri u stepama (šp.)
LJANIK – mesto kod Preševa
LJANOS – široka južnoamerička ravnica, LJANO
LJAO (T) – drevna kineska dinastija, vladala Mongolijom; reka u Kini (eng. Liao)
LJAP – arnautsko pleme, LJAB (Petar Skok), Lab, Laberi
LJAPEŠA – prljavko (RMS)
LJAPITI (P) – zgrabiti hranu i pojesti je (Srpski govor Vojvodine, MS, Novi Sad - SGV)
LJAREZA – vrsta drozda, ljarza, kos kamenjar, stenjar, stenjak (Ornitološki rečnik)
LJARMANI – Arbanasi dvoverci (javno muslimani, privatno katolici)
LJATI (P) – ići (SGV)
LJAUTO (T) – turban drevnih Inka, ljautu
LJEB – mesto kod Doboja
LJEBUŠA – mesto kod Dečana
LJEIDA (T) – grad u Kataloniji, Lerida (kat. Lleida, šp. Lérida)
LJEKOVA – mesto kod Trebinja
LJELJ – slovenski bog mladosti (Nin 2658, Nada Uskoković)
LJELJA – slovenska boginja leta i šuma, Lela, kći Ladina, Poljelja;
LJELJEN – jelen (pokr.) (RMS)
LJELJENČA – mesto kod Bijeljine
LJELJENKO – naziv od milja za jelena (pesn., nar.) (RMS)
LJELJO – bog proleća (pesn.) (RMS); pesma Vojislava Ilića
LJEMEZ (P) – letva na slamnom krovu
LJENOBUD – mesto kod Srebrenika
LJEPOJEVIĆI – mesto kod Nove Varoši
LJEPUNICE – mesto kod Tuzle
LJERKA – st. glumica Draženović; pesma Đorđa Balaševića
LJERKA NJERŠ – hrvatska vajarka i slikarka
LJERKA ŠRAM – starija hrvatska glumica
LJERMONTOV (T) – ruski pesnik, Mihail Jurjevič („Sam u noći idem prema drumu“) (rus. Михаил Юрьевич Лермонтов)
LJESA – starinska naprava za sušenje žita nad vatrom; vrata (u ogradi), ispletena od pruća (Vj. Kviz 244)
LJESAK – blesak (RMS)
LJESE – crnogorski nakit
LJESKA – prut od kog se pravi bič (najčešće od jasena) (SGV)
LJESKANJE – odbleskivanje, blistanje (RMS; Ćosić), takođe: LJESKUTANJE (inf. samo povratni)
LJESKANJE – odleskivanje, bleskanje
LJESKARE – mesto kod Prijedora
LJESKOVAC – mesto kod Bijeljine
LJESKOVE VODE – mesto kod Doboja
LJESKOVICA – mesto kod Drvara
LJESKOVIK – mesto kod Goražda
LJESOVINA – mesto kod Konjica
LJEŠ – nadimak srednjovekovnog zetskog vojvode Alekse Đuraševića
LJEŠ (T) – grad u Albaniji (alb. Lesh)
LJEŠANE – mesto kod Peći
LJEŠEVIĆI – mesto kod Kotora
LJEŠEVO – mesto kod Ilijaša
LJEŠI – šumske vile u ruskom folkloru
LJEŠKOPOLJE – oblast u Crnoj Gori
LJEŠLJANI – mesto kod Bosanskog Novog
LJEŠNICA – mesto kod Kučeva
LJEŠTANI – mesto kod Okučana
LJEŠTANSKO – mesto kod Bajine Bašte
LJEŠTAR – mesto kod Kosovske Kamenice
LJETINIĆ – mesto kod Tešnja
LJETOVIK – mesto kod Kiseljaka
LJEV – ime muzičara i dizajnera Rjadčenka (kao dečak glumio u seriji „Povratak otpisanih“)
LJEVAJA – mesto kod Gornjeg Milanovca
LJEVIŠTA – mesto kod Kolašina
LJEVOŠA – mesto kod Peći
LJIG – varoš u Šumadiji; pritoka Kolubare
LJIGA – ljigava masa; beskarakteran čovek (fig.), ljigavac
LJIGARICA – vrsta guske, ligarica (Ornitološki rečnik)
LJIGATOV DO – ukinuto naselje kod Požarevca
LJIGAVAC – beskarakteran čovek (fig.); jegulja (zool.)
LJIGAVO – prilog: beskarakterno
LJIGAVOST – bednost, beskarakternost
LJIGOVINA – vrsta pazdrena, pasjakovina, krkovina, takođe: ljig
LJILJAK – slepi miš; jorgovan (bot.)
LJILJAN I OMORIKA – pripovetka Branislava Nušića; delo Biničkog
LJILJANA BLAGOJEVIĆ – srpska glumica ("Sjećaš li se Dolly Bell")
LJILJANA BOGOJEVIĆ – hrvatska glumica ("Stipe u gostima")
LJILJANA BUDIČIN MANESTAR – zagrebačka operska pevačica (VK 112); takođe: Liliana Budicin Manestar
LJILJANA DRAGUTINOVIĆ – srpska glumica (Natalija Šćekić u "Srećnim ljudima")
LJILJANA GENER – st. hrvatska glumica („U registraturi“)
LJILJANA HABJANOVIĆ ĐUROVIĆ – srpska književnica („Javna ptica“)
LJILJANA JANKOVIĆ – srpska glumica (tetka Vuka u „Žikinoj dinastiji“)
LJILJANA JOVANOVIĆ –starija srpska glumica („Hajduk“)
LJILJANA KONDIĆ – st. srpska glumica („Jerma“) (Gidrina žena)
LJILJANA KRSTIĆ – starija srpska glumica ("Naša Engleskinja")
LJILJANA MEĐEŠI – makedonsko-srpska glumica (“Zadah tela“)
LJILJANA MOLNAR TALAJIĆ – bosansko-hrvatska operska pevačica
LJILJANA NIKOLOVSKA – prva pevačica grupe „Magazin“
LJILJANA PAVIĆ – srpska scenaristkinja, Sinišina supruga
LJILJANA PETROVIĆ – st. srpska pevačica, prva predstavnica YU na ESC – u (1961)
LJILJANA RANČIĆ – pravo ime pevačice Madam Piano ("Bonito")
LJILJANA SEDLAR – srpska glumica (Sašina tašta u "Boljem životu")
LJILJANA STJEPANOVIĆ– srpska glumica (Ozrenka Soldatović u "Srećnim ljudima")
LJILJANA ŠLJAPIĆ – st. srpska glumica i pevačica ("Zadah tela")
LJILJANA TICA – bivša beogradska manekenka
LJILJANKA – ljiljan žute boje
LJILJCI – porodica leptirova, sumračnici (RMS)
LJIZGAVICA – klizavica (pokr.)
LJOBREGAT (T) – reka u Španiji (šp. Llobregat)
LJOČIĆ – prva srpska lekarka, Draga
LJOKAČ – štap za teranje teleta od krave
LJOKANJE – gonjenje teleta od krave (RMS)
LJOKE – uzvik za teranje teleta od krave, LJOK (RMS)
LJOLJIĆI – mesto kod Jajca
LJOPITI – jako udariti (po Vuku, RMS)
LJORET DE MAR (T) – tursitičko mesto u Kataloniji (šp. Lloret de Mar)
LJOS – onomatopeja udarca pri padu, ljoskac
LJOSA (T) – savremeni peruanski pisac, MARIO VARGAS („Rat za smak sveta“) (šp. Mario Vargas Llosa)
LJOSKA (P) – izmišljeno jelo (SGV), ima značenje kao ptičje mleko
LJOSKAVAC – lekovita biljka ploda nalik trešnji; pljuskavac
LJOTA – rodonačelnik Ljotića; slikar-naivac iz Gadžinog Hana, Ivica Anđelković
LJOTIĆ – srpski predratni fašistički političar, Dimitrije
LJOTIĆEVAC – sledbenik Dimitrija Ljotića (i SDK - a u II sv. ratu)
LJOVISNA (T) – nekada popularna venecuelanska telenovela (šp. Llovizna)
LJU (T) – agrivska princeza u koju se zaljubio Zevs (zast. enigmatizam)
LJU (T) – japanski književnik, Jung (Pravopis)
LJUAN PREKAZI (T) – raniji fudbaler Partizana (alb. Luan Prekazi)
LJUB – poljubac (pesn.) (RMS)
LJUBA ALIČIĆ – srpski folk pevač 
LJUBA LUKIĆ – srpski folk pevač
LJUBA MOLJAC – raniji srpski komičar, Miodrag Andrić 
LJUBA NINKOVIĆ – srpski muzičar, Bodin brat (grupa „S vremena na vreme“)
LJUBA VELIČ (T) – bugarsko-austrijska operska pevačica, sopran, rođena Veličkova (nem. Ljuba Welitsch)
LJUBAČ – mesto kod Dubrovnika; mesto kod Knina
LJUBAČAC – začinska i aromatična biljka, selen, velestika, LJUPČAC
LJUBAČE – mesto kod Tuzle
LJUBAČEVO – mesto kod Banjaluke
LJUBATA – mesto kod Bosilegrada (Gornja i Donja)
LJUBATOVICA – mesto kod Bele Palanke
LJUBAV I ZLOBA – prva izvorna hrvatska opera (u dva čina) (Vatroslav Lisinski)
LJUBAV ILI ŠALA – pesma Gabi Novak iz filma „Ljubav i moda“ (1960)
LJUBAV JE SVUDA – pesma terceta „Moje tri“, ESC 2013.
LJUBAVNA BOLJKA - film Majka Nikolsa iz 1986. sa Meril Strip i Džekom Nikolsonom (eng. Heartburn)
LJUBAVNE IGRARIJE – duet Brene i Džeja (1991)
LJUBAVNE ČAROLIJE – film Grifina Dana iz 1998. sa Sandrom Bulok, Nikol Kidman i Goranom Višnjićem (eng. Practical Magic, u Hrvatskoj: Magija)
LJUBAV NA KIŠI – film Žan – Klod Brijalija
LJUBAVA – mesto kod Kruševca
LJUBAVNO VOĆE – južno voće poreklom sa Anda, čerimoja
LJUBEK – st. hrvatski kajakaš, Matija
LJUBELJ – prevoj u Karavankama
LJUBEN SPASOV (T) – bugarski šahista (bug. Любен Спасов)
LJUBENIĆ – mesto kod Peći
LJUBENOVIĆ – harmonikaš, Časlav
LJUBERAĐA – mesto kod Kuršumlije
LJUBEŠ – mesto kod Aleksinca
LJUBEŠĆICA – opština u Hrvatskoj
LJUBETA LABOVIĆ – crnogorski pisac
LJUBETOVO – mesto kod Zenice
LJUBICA BERAK – st. pevačica narodne muzike
LJUBICA BUKINAC – srpska bodi-bilderka
LJUBICA RAVASI – st. srpska glumica (strina Daca u "Gospođi Ministarki" sa Ružicom Sokić)
LJUBICA SOKIĆ CUCA – srpska slikarka (1914 – 2009)
LJUBIČEVAC – mesto kod Stragara
LJUBIČEVO – ergela kod Požarevca
LJUBIČINA – šeboj (bot.)
LJUBIJA – mesto kod Prijedora
LJUBINA – mesto kod Ilijaša
LJUBINE – mesto kod Ključa
LJUBINIĆ – mesto kod Obrenovca
LJUBINKA BOBIĆ – starija srpska glumica ("Anikina vremena")
LJUBINKA KLARIĆ - srpska glumica ("Normalni ljudi")
LJUBINKO DRULOVIĆ – stariji srpski fudbaler
LJUBINJE – varoš između Trebinja i Mostara
LJUBIŠ – mesto kod Čajetine
LJUBIŠA JOCIĆ – st. srpski režiser i književnik (roman "I s tobom sama")
LJUBIŠA SIMIĆ – raniji srpski bokser
LJUBIŠA SPAJIĆ – raniji srpski fudbaler, Šekularčev saigrač
LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ – srpski dečji pesnik ("Zauvari")
LJUBIVOJE TADIĆ – srpski glumac (bratanac Ljube Tadića) ("Gorki plodovi")
LJUBIŽDA – mesto kod Prizrena
LJUBIŽDA HAS – mesto kod Prizrena
LJUBLJANICA – reka koja protiče kroz Ljubljanu
LJUBLJENA – delo engleskog književnika Ivlina Voa
LJUBO KARAMAN – hrvatski istoričar umetnosti
LJUBOGOŠTA – mesto kod Pala
LJUBOMIR BANDOVIĆ – srpski glumac ("Nemoj da zvocaš")
LJUBOMIR BULAJIĆ – srpski glumac („Nepobedivo srce“)
LJUBOMIR LJUBA ĆIPRANIĆ – raniji srpski glumac ("Cubok")
LJUBOMIR LJUBA DIDIĆ – raniji srpski glumac ("Vruć vetar")
LJUBOMIR LJUBOJEVIĆ – srpski šahovski velemajstor
LJUBOMIR MARAKOVIĆ – hrvatski književni kritičar i istoričar
LJUBOMIR MUCI DRAŠKIĆ – pok. srpski pozorišni reditelj (suprug Svetlane Bojković)
LJUBOMIR NENADOVIĆ – srpski pisac ("Pisma iz Italije")
LJUBOMIR ORAK – varaždinski šahista
LJUBOMIR PERUĆICA – srpski folk pevač
LJUBOMIR SIMOVIĆ – srpski pesnik („Vidik na dve vode“)
LJUBOMIR TRAVICA – raniji srpski odbojkaš
LJUBOMIR UBAVKIĆ PENDULA – srpski glumac ("Više od igre")
LJUBOSTINJA – manastir kod Trstenika (XIV v), zadužbina carice Milice
LJUBOŠ (T) – nadimak češko-američkog šahiste Ljubomira Kavaleka (češ. Lubomír Kaválek)
LJUBOTEN – vrh na Šar Planini
LJUBOTIĆI – mesto kod Širokog Brijega
LJUBOTINJ – pleme iz Riječke nahije u staroj Crnoj Gori
LJUBOV EGOROVA (T) – rusko-francuska balerina (1880 – 1972) (fr. Lioubov Egorova)
LJUBOV JEGOROVA (T) – bivša ruska skijašica (rus. Любо́вь Ива́новна Его́рова)
LJUBOVIĐA – mesto kod Ljubovije
LJUBOVO – mesto kod Trebinja
LJUBUČA – mesto kod Konjica
LJUBUŠKI – gradić u Hercegovini
LJUCAVAC – koštunjava riba Jadranskog mora, kanj, kanja
LJUČENJE (P) – izdvajanje svoje stoke iz stada u kom se pomešala sa tuđom (SGV)
LJUĆANIN – žitelj Ljute kod Kalinovika
LJUĆAVINA – gorušica, žgaravica (RMS)
LJUĆE – mesto kod Pljevalja
LJUDA – ljudeskara (RMS)
LJUDA (P) – ljudina, ljudeskara (SGV)
LJUDESKARA – ljudina
LJUDETINA – ljudeskara, ljudesina, ljudurina (RMS)
LJUDEVNOST – čovečnost (RMS)
LJUDI GOVORE – roman Rastka Petrovića (1931)
LJUDIŠTE – pogrdni naziv za čoveka bez ljudskih kvaliteta (RMS)
LJUDMILA – pesma Đorđa Balaševića
LJUDMILA BELOUSOVA (T) – slavna ruska klizačica (rus. Людмила Белоусова)
LJUDMILA ČERINA (T) – slavna francuska balerina (fr. Ludmilla Tchérina)
LJUDMILA KRILOVA (T) – ranija ruska glumica (rus. Людми́ла Крыло́ва)
LJUDMILA TITOVA (T) – ruska glumica (rus. Людмила Титова)
LJUDODER – onaj koji kinji i globi ljude (RMS)
LJUDOKRADICA – kradljivac ljudi (RMS)
LJUIS DOMENEK I MUNTANER (T) – španski (katalonski) arhitekta (šp. kat. Lluís Domènech i Montaner)
LJUIS LJAK (T) – španski (katalonski) pevač i kompozitor (šp. kat. Lluis Llach)
LJUK (T) – španski vojskovođa iz šp. Građanskog rata, Visente Roho (šp. Vicente Rojo Lluch)
LJUKA (P) – otvor na karabi od gajdi (SGV)
LJUKINAJ – mesto kod Prizrena
LJUKOVO – mesto kod Inđije
LJULIN (T) – planina u Bugarskoj
LJULJ – engleska trava, utrinac
LJULJA – morska riba slična skuši (RMS)
LJULJACI – mesto kod Knića
LJULJAILJAKO (T) – najviši aktivni vulkan na Zemlji, u Južnoj Americi, JUJAJAKO (šp. Llullaillaco)
LJULJAK – kolevka, ljuljka (SGV)
LJUMA PENOV – srpska glumica („Crna Zorica“)
LJUN – vrsta jastreba, kostožder, bukoč (Ornitološki rečnik)
LJUNA – vrsta jastreba, lunja, piljug, kanjug, škanj, LJUNJA (Ornitološki rečnik)
LJUPČO ARSOV – raniji makedonski državnik
LJUPINA – mesto kod Nove Gradiške
LJUPKA DIMITROVSKA – st. hrvatsko-makedonska pevačica
LJUPTEN – mesto kod Aleksinca
LJUSIĆI – mesto kod Kalinovika
LJUSINA – mesto kod Bosanske Krupe
LJUSKAVAC – ljuskar
LJUSKAVICA (S) – vrsta kožne bolesti, psorijaza
LJUSPA – ljuska (RMS)
LJUŠA – mesto kod Kuršumlije; mesto kod Donjeg Vakufa
LJUŠTA – mesto i reka na Kosovu; reka u Kosovskoj Mitrovici
LJUŠTA – mesto kod Kosovske Mitrovice
LJUŠTIKA – komušina od kukuruza (RMS)
LJUŠTILICA – rende za ljuštenje citrusnog voća
LJUŠTINA – ljuštura, ljuska (RMS)
LJUT – mesto kod Trilja
LJUTA – reka ponornica u Konavlima; mesto kod Kolašina; mesto kod Kalinovika
LJUTA NANA – vrsta nane
LJUTAC – ljut, tvrdi kamen; ljut, žestok čovek
LJUTAČA – lekovita biljka, andrešelj, praskvinac, koštren, broskova trava
LJUTAJA – mlečnica (bot.)
LJUTAJE – mesto kod Sjenice
LJUTAVA – mesto kod Ruda
LJUTAZA – kamenito mesto
LJUTI – slavenosrpski naziv za februar
LJUTI DO – mesto kod Stoca (BiH)
LJUTI DOLAC – mesto kod Širokog Brijega
LJUTICE – mesto kod Koceljeve
LJUTIČEVINA – vrsta luka, vlasac, vlašac
LJUTIĆI – mesto kod Pljevalja
LJUTIK – vrsta hrasta
LJUTIKA – vrsta luka i trave
LJUTILO – ljut ukus (RMS)
LJUTOGLAV – mesto kod Prizrena
LJUTOGLAVA – mesto kod Peći
LJUTOTRNO – puno ljutog trnja
LJUTOVA – mesto kod Kuršumlije
LJUTOVO – mesto kod Subotice
LJVOV (T) – grad u Ukrajini, Lavov
LJVOVIČ (T) – ruski pozorišni reditelj, Jurij Rakitin (radio u Srbiji)

10 коментара:

Живадин ЈОВАНОВИЋ је рекао...

Rekao sam u prošlom komentaru da sam neke stvari "skidao" sa ovog bloga, što sam i danas uradio sa rečnikom Lj. Medjutim, nije mi baš sve jasno. Kod nekih reči stoji u zgradi (RMS) i to je najverovatnije Rečnik Matice srpske, a onda ima i (T) kao i (SGV), što navodi na skrećenice izvora dotične reči. Molio bih za razjašnjenje. Hvala unapred i puno pozdrava, Živadin

Mandrak је рекао...

Da, RMS je Rečnik Matice srpske u 6 tomova.
T je oznaka za transkripciju (npr. LJAMA - Cristian Ezequiel Llama; dopisaću i ostale originale).
SGV - Rečnik srpskih govora Vojvodine u 4 toma (Matica srpska, Novi Sad). Neke reči sa tom oznakom se verovatno mogu naći i u R SANU.

Драган Драгољевић је рекао...

Да ли би могао да даш правилну транскрипцију имена славног шведског фузбалера Фредија Љунгберга (Fredrik Ljungberg)?

Mandrak је рекао...

Pa, JUNGBERG, nema tu neke nauke.
To LJ se iz skandinavskih jezika uvek prenosi kao J.

Анониман је рекао...

Pa onda je i Ljan Jan! Ivan

Mandrak је рекао...

Jeste.
Međutim, stavio sam oznaku ob. T.
To znači da se ovaj troslov u srpskoj enigmatici koristi otkad ona postoji, a s obzirom na to koliko nam je potreban, nije ni smisleno, ni humano proterati ga.
Još nisam utvrdio kako danas stvari stoje u križaljkama, ali znam da se nekada koristio u Vjesnikovom Kvizu.
Teoretski, u hrvatskom je Ljan četvoroslov.

Nedjeljko Nedić је рекао...

Potrudit ću se i poslati ti neke riječi na "LJ" koje nemaš. Što misliš o tomu da zajedno priredimo rječnik riječi koje počinju na slovo Č, Ć, DŽ, Đ, LJ, NJ, Š i Ž i to u fonetskoj i etimološkoj inačici.

Mandrak је рекао...

Naravno, Ned. :)

Анониман је рекао...

Eh a gdje je filmska legenda Ljubiša Samardžić? Pozdrav! RankoN

Mandrak је рекао...

Pozdrav, Ranko.
Na listi nema Ljubiše Samardžića (ni Tumbakovića, između ostalih), jer sam beležio samo pojmove koje bih mogao da zaboravim, kao i one koji se često koriste u enigmatici. Najveći broj opštepoznatih nedostaje. Naravno, ako Nedjeljko i ja budemo pravili nekakav rečnik, biće potpuniji.