23. 10. 2016.

Egipatska kruna iz Rusije

Najpopularniji relikt kulture drevnog Egipta u ukrštenim rečima i križaljkama jeste kruna egipatskih kraljica, svim autorima i rešavačima znana kao ATEV. Međutim, malo ko bi umeo da je opiše. U BIGZ-ovoj Popularnoj enciklopediji (1976) se tvrdi da podseća na cvet lotosa, a budući da su Egipćani lotos smatrali najmoćnijom biljkom na svetu (i njome redovno dekorisali hramove i lične stvari), naslućujemo da se iza ovog neizostavnog četvoroslova krije bitan simbol faraonske moći. 

Kleopatra VII 
Kad ne bismo dovodili u pitanje ispravnost uvreženog opisa, mogli bismo ga učiniti još informativnijim, pa bi bilo vrlo smisleno opisati pojam ATEV kao "kruna Kleopatre i/li Nefertiti", jer poznatijih egipatskih kraljica nema. No, ove dve dame uopšte nisu nosile takve burundžuke na svojim ljupkim glavicama (zapravo, savremena tehnika rekonstrukcije lica istorijskih ličnosti upućuje na zaključak da Kleopatra baš i nije bila mnogo ljupka, osim ako neko ne smatra surlu Barbre Strejsend etalonom antičke lepote).

Egipatska kruna kao atribut moći ima čitavu paletu varijeteta. Različiti faraoni su nosili različite tipove, a to je zavisilo i od mesta na hronološkoj skali, i od opsega vlasti. Tako je, recimo, bela kruna (HEDŽET) bila simbol Gornjeg, a crvena (DEŠRET) Donjeg Egipta. Dvostruka kruna PŠENT ili PSENT, sačinjena od bele i crvene, označavala je vladavinu nad čitavim Egiptom, a poneko je nosio i plavu ili ratničku krunu KERPEŠ. Najekskluzivnija vrsta je NEMES, sa dve prugaste, zlatno-plave trake koje vise iza ušiju. Od epohe Srednjeg Kraljevstva pa nadalje, tipična kraljevska kruna je imala oblik obične kape sa koje se uzdizao UREUS (kobra koja je simbolizovala "vatreno oko boga Ra").

Atef / atev
Krune su, naravno, uredno nabadane i na glave bogova, a najvećem među njima - slavnom OZIRISU - naticana je upravo ona koju danas pripisujemo kraljicama: ATEV. Treba znati da je ispravna varijanta ove reči (izvorno zapisane hijeroglifima) ATEF, no u naše izvore je bez sumnje stigla iz ruskog, pa pošto se završno F iz tog jezika po izgovoru prenosi kao V, kruna АТЕФ se u našoj enigmatici savršeno primila kao rusizam ATEV (u Žugićevom rečniku je naveden i oblik sa F, prepisan iz Rečnika paganskih religija, ali nije identifikovan kao dublet).

Najranija poznata deskripcija atefa datira iz doba vladavine faraona Sahure (3. vek pne, 5. dinastija). Prvobitno je bila bela, tj. slična hedžetu, ukrašena crvenim nojevim perima, a kasnije su joj pridodati diskovi i ureusi. Simbolizovala je plodnost Zemlje i besmrtnost Sunca, te je bila u uskoj vezi sa kultom Ozirisa, Raa, Horusa, a onda i Atona. Značenje reči je do danas ostalo nejasno, mada neki egiptolozi tvrde da se iza atefa krije "Njegova moć" ili "Njegova strahovlada".

Umesto tradicionalne, za vreme vladavine faraona Ehnatona je uvedena ceremonijalna, trostruka atef kruna ili HEMHEM. U narednom periodu je dobila ritualnu funkciju, pa ju je na slikama obavezno nosio bog magije Heka. Bila je ukrašena ovnovskim rogovima i ureusima, simbolizovala je ponovno rađanje, a hijeroglifski je prikazivana sa sunčevim detetom u cvetu lotosa.

Nefertem sa krunom od lotosa
Dakle, nije nemoguće da su se pojedine egipatske kraljice svojevremeno kinđurile i atefom ili atevom, ali to svakako nije bila osnovna funkcija ove krune. Takođe, videli smo da njen oblik nema nikakve veze sa lotosovim cvetom, a taj deo proizvoljnog opisa je verovatno umarširao u Popularnu enciklopediju, a onda i u našu enigmatiku, poznatom metodom gluvih telefona: jedan od egipatskih solarnih bogova, NEFERTEM ili NEFERTUM, prikazivan je sa krunom od lotosa ili najobičnijim lotosom na glavi, pa kako ta kruna u egiptološkim spisima nije krštena, iz nehata je poistovećena sa atefom.

Sada kada znamo kako je došlo do zbrke, nije zgoreg ponoviti da je jedini tačan opis za pojam ATEV "Ozirisova kruna", a neće biti suvišno ni ukoliko kao sugestiju navedete originalnu transkripciju sa hijeroglifa ATEF. Ukoliko vam zatreba množina, pojam se može opisati i kao "faraonske krune", a iz informativno-edukativno-zabavnih razloga se može dodati još neki detalj, npr. "ukrašene nojevim perjem". 

Нема коментара: