28. 11. 2014.

Bauk, bair, boem...

Iz sastavljačke prakse znam da se četvoroslovne reči koje počinju slovom B, a na drugoj i trećoj poziciji imaju samoglasnike pojavljuju prilično često, pa se svakom autoru nameće zadatak da ovlada što većim brojem takvih pojmova. Mnoge smo usvojili, a da se prethodno nismo zapitali da li zaista postoje, da li su ispravno prepisani, da li su tačno transkribovani ili transliterirani iz hrvatskih enigmatskih izdanja itd. 

Ovo je spisak pojmova sa šemom "B - samoglasnik - samoglasnik - suglasnik". Većina se može pronaći u Žugićevom "Četvoroslovnom rečniku", a oni kojih nema u tom rečniku su označeni zvezdicama.

BAAL - semitski bog plodnosti;
Dopuna: Baal ili BAEL je vrhovni demon u semitskoj mitologiji, poznat kao Gospodar Istoka, a i sama reč znači "gospodar". Ipak, pošto mitološke utvare nisu baš rado viđeni posetioci ukrštenih reči, bolje je osloniti se na opštije značenje: semitska titula, BALU. 
Interesantno je da se poštovaoci Baala  nazivaju BAALITI ili BAALISTI. 

BAAS - skraćenica Socijalističke partije Sirije i Iraka;
Dopuna: Savremeniji opis glasi: Arapska socijalistička partija, budući da je 2003. u Iraku zabranjeno delovanje stranke. Još uvek je dominantna u Siriji, a sedište je upravo u Damasku. 
Simpatizeri BAAS - a su BAASISTI.

BAER - estonski zoolog, Karl Ernst (1792 - 1876).
Dopuna: K. E. fon Baer je bio i geolog, meteorolog, geograf itd., a naročito se istakao na polju embriologije, te ga danas smatraju utemeljivačem ove discipline. U Rusiji su ga zvali BER, ali je Baer sasvim prikladna transkripcija iz estonskog. Ne postoji značajnija ličnost sa tim prezimenom.
BAER je, prema Rečniku SANU, i pokrajinska varijanta turcizma BAIR (vidi bair).

Džoan Baez
BAEZ * - Džoan, američka folk pevačica.
Zanimljivo je da se u našoj štampi iz šezdesetih ("Džuboks") može pronaći transkripcija Žoan, do čega je verovatno došlo pod uplivom španskog ili čak katalonskog jezika, mada je gospođa Baez (IPA sugeriše da preciznija transkripcija njenog prezimena glasi BAJEZ; prema Prćiću isključivo Baez) meksičkog porekla. Što se tiče imena, odranije znamo da Prćić navija za Džoun.

BAIZ - reka u Francuskoj, pritoka Garone (izv. Baise).

BAIL - mletački poslanik u Carigradu (ital.);
Dopuna: u Rečniku SANU nalazimo sledeći opis: diplomatski predstavnik (obično Mletačke Republike), reč je o istorijskom pojmu, a prva preporučena varijanta glasi BAILO. Pored nje, koriste se i oblici BAILE i BAJLO. 
Zgrada mletačkog poslanstva se zove BAILAĆ.

BAIN - škotski filozof i psiholog, Aleksander (1818 - 1903);
Ispravka: Ovo je primer uvrežene transliteracije, jer se Bain transkribuje kao BEJN!
Sugestija: BAIN ili BAINA je, prema Rečniku SANU, zoološki naziv za slatkovodnu ribu bucova.

BAIR - obala; breg (tur.); mesto kod Novske; deo Šapca u blizini ostataka nekadašnje tvrđave;
Dodatak: BAER je, prema Rečniku SANU, pokrajinski oblik sa značenjem: obala.

BAIS - grad i luka na filipinskom ostrvu Negros;

BAIĆ - raniji jugoslovenski fudbaler, Milan (1889 - 1944);
Moguće je da je reč o lapsusu kalami, što može značiti da se taj danas sasvim zaboravljeni fudbaler prezivao Bajić. Nema drugih poznatih ličnosti sa tim prezimenom. 

BAIF - francuski pesnik, Žan Antoan de (1532 - 1589);
Dopuna: De Baif je bio član pesničke grupe "Plejade", koju je predvodio Pjer de Ronsar.

BAOR * - burag kod preživara, BAHOR, BAORNJAK, ŠKEMBE (pokr.);

BAUD - grad u Bretanji, na reci Evel; 
Ispravka: Baud je izvorni naziv, transkripcija glasi BO!

BAUK - izmišljeno zlo biće kojim se plaše deca; crnogorski šahista, Slavko;

BAUL - veći putnički kofer (ital.);

BAULJ * - onaj koji baulja, bauljač (pokr.);

Viki Baum
BAUM - austrijska književnica, Viki (1888 - 1960); nemački slikar, Paul (1859 - 1932);

BAUR - nemački botaničar i genetičar, Ervin (1875 - 1933); nemačka pevačica, Gracija (ESC 2005);

BEAZ * - beo konj ili golub, BEJAZ, BEJAS (nem.);

BEAN * - zvečka, bejan;

BEAR * - francuska glumica, Emanuel; drugi naziv za BEHAR.

BEAS - grad i jezero u Španiji; jezero u Španiji;
Sugestija: reka u Indiji, pritoka Satledža.

BEAT * -  švajcarski alpski skijaš Fojc; španski teolog iz VIII veka, BEATUS;

BEIZ * - mladež (tur.);

BEON * - mesto u Francuskoj;

BEOS * - kompjuterski operativni sistem;

BEOT * - sin Posejdona i Melanipe, praotac Beoćana (mit.);

BEUK * - grdnja, pretnja, BEHUK (nem.);

BEUT * - nesvest, omamljenost, BEVUT, BEHUT (pers.);

BIAK - ostrvo na severu Nove Gvineje;
Ispravka: neophodno je međusamoglasničko J, što znači da ne postoji nijedan četvoroslov sa strukturom BIA_, kao ni BIE_ i BIU_.

BION - starogrčki pesnik iz Smirne (II vek);

BIOS * - standardni kompjuterski program; 

BIOT - francuski fizičar i astronom, Žan Batist (1774 - 1862);
Sugestija: ispravna transkripcija glasi BIO, no pošto se već vekovima u našoj literaturi spominje pod transliteriranim imenom, korekcija nije neophodna. Po njemu je nazvan crni mineral iz grupe liskuna BIOTIT.

BIOČ - planina u Crnoj Gori;

Boaz Mauda
BOAZ * - izraelski pevač Mauda (ESC 2008); grad u Alabami (SAD)

BOAK - grad na Filipinima; 

BOAL - grad u Španiji;
Dodatak: kolumbijski pozorišni režiser i pisac, Augusto (1931 - 2009).

BOAN - mesto kod Šavnika u Crnoj Gori;

BOAS - američki antropolog nemačkoj porekla, Franc (1858 - 1942);

BOAT * - Fredi, engleski glumac;

BOEM - umetnik koji vodi nekonvencionalan život (fr.), BOHEM;

BOEN - grad u Francuskoj;

BOET - starogrčki vajar iz Halkedona, BOETUS (II i III vek pne);

BOIZ - glavni grad Ajdaha (SAD);
Ispravka: Boise se transkribuje kao BOJSI.

BOIS -jezero u Kanadi;
Neizvesno.
Sugestija: engleski srednjovekovni tumač Biblije, Džon.

BOIT * - raniji kenijski atletičar, Majk;

Ema Boić
BOIĆ * - hrvatska glumica, Ema (1883 - 1914);
Napomena: u Žugićevom rečniku se sreće pogrešna odrednica BOIT, sa opisom: Gema, nemačka glumica jugoslovenskog porekla. Boićka je studirala u Beču i nastupala u nemačkim pozorištima, ali je debitovala u HNK - u i tokom karijere više puta gostovala u Zagrebu. U Evropi je bila poznata kao GEMA BOIĆ. 

BOUV - američki bokser, Ridik;
Ispravka: Bowe se transkribuje kao BOU!

BOUE - grad u Gabonu;
Ispravka: reč je o naseljenom mestu, ne o gradu.
Dodatak: nemački putopisac i geograf, Ami (1794 - 1881).

BOUZ - američki glumac, Edi

BOUK - australijski pesnik, Barkroft (1866 - 1892);

BOUM * - američki spenarista i filmski producent, Džefri;

BOUS * - pevač škotske grupe Ejlstorm, Kristofer;

BUAL - rt na filipinskom ostrvu Mindanao;
Sugestija: portugalsko grožđe, BOAL.

BUAN * - naziv više mesta u Francuskoj;

BUAR * - mesto kod Užica;

BUAČ * - insekt tvrdokrilac nalik buvi, BUVAČ;

BUEA - grad u Kamerunu;

BUEN* - mesto u Francuskoj;

BUER - grad u Nemačkoj;

Desimir Žižović Buin
BUIN - autor stripa o Mirku i Slavku, Desimir Žižović;
Dodatak: veliki i trom konj za vuču (tur.).

BUIR * - jezero na granici Mongolije i Kine;

BUIS * - mesto u Francuskoj;

BUIĆ - hrvatska tapiseristkinja, Jagoda;

BUON - italijanski vajar, Bartolomeo (oko 1405 -  posle 1464).
Napomena: originalno prezime glasi BON, mada se širom sveta koristi četvoroslovna varijanta.

3 коментара:

Миле Јанковић је рекао...

"BAIZ - reka u Francuskoj, pritoka Garone (izv. Baise)."

Mislim de se ova reka izgovara BEZ.

Mandrak је рекао...

Ne, tu se pojavljuje neko I sa dve tačke. http://en.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%AFse

Mandrak је рекао...

Uzgred, sad mi je jasno zašto Baif nije Bef. I kod njega imamo isto takvo I.