13. 11. 2017.

Drži slovo Zekić Novo (25): Dva "ćorka" u komadu

Ovu ukrštenicu sam prije izvjesnog vremena objavio na TIO, ali iz sasvim drugačijeg razloga. Ovog puta se desilo, osim što sam morao pristati na neomiljene pregrade, da, valjda kao naknadu za pretrpljenu duševnu bol zbog pomenutog, u bjelini 8x8 dobijem, ni kriv ni dužan,  dva pojma koji zajedno mogu da čine jednu temicu! Treći pojam je dodat samo zato da bi sve učinio smislenijim. Zaista, rijetka pojava, a tema je trebala biti Sandra Perović i filmski festivali.


Novo


Нема коментара: