21. 2. 2019.

Drži slovo Zekić Novo (43): Poštovanima s ljubavlju (5)


Moram priznati da ovdje nema ljubavi, a ni poštovanja, osim onoliko koliko to  lijepo vaspitanje nalaže – ali ima inata,  baš pravog inata. U nekoliko navrata se moglo pročitati kako neke kolege omalovažavaju pojedine riječi i sintagme, smatrajući  ih nedostojnim dobrih ukrštenica, dok bjelina sa Tanitom, Tananariv-e-o-m (kako je već pravilno) i sličnim pojavama, nije bogzna kakva bjelina? Ja sam listi dodao Tonina Tiberija, još poželjnijim se pokazao Novica  Cerović, a ima ih još... Ranije sam pokušao da "zaštitim" BANANU  i  ANANAS od "šestičara"  (koji su po svoj prilici  i  najveći kritičari pomenutih), jer prema ovim riječima, za razliku od prozvanih, gajim veliku ljubav. Jedina im je mana što su pokratke, pa ne mogu začiniti  i  bjelinu 8x8.

Novo

Нема коментара: